skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1995đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Operational Semantics for Timed Systems
Operational Semantics for Timed Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational Semantics for Timed Systems

ISBN3-540-25576-1;ISBN3-540-32008-3

Truy cập trực tuyến

2
Dependable Computing - EDCC 5
Dependable Computing - EDCC 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dependable Computing - EDCC 5

ISBN3-540-25723-3;ISBN3-540-32019-9

Truy cập trực tuyến

3
Coordination Models and Languages
Coordination Models and Languages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordination Models and Languages

ISBN3-540-25630-X;ISBN3-540-32006-7

Truy cập trực tuyến

4
Formal Methods for Components and Objects
Formal Methods for Components and Objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Components and Objects

ISBN3-540-29131-8;ISBN3-540-31939-5

Truy cập trực tuyến

5
Scientific Engineering of Distributed Java Applications
Scientific Engineering of Distributed Java Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific Engineering of Distributed Java Applications

ISBN3-540-25053-0;ISBN3-540-31869-0

Truy cập trực tuyến

6
Software Engineering and Middleware
Software Engineering and Middleware
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering and Middleware

ISBN3-540-25328-9;ISBN3-540-31975-1

Truy cập trực tuyến

7
Product Focused Software Process Improvement
Product Focused Software Process Improvement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Focused Software Process Improvement

ISBN3-540-26200-8;ISBN3-540-31640-X

Truy cập trực tuyến

8
Formal Methods for Mobile Computing
Formal Methods for Mobile Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Methods for Mobile Computing

ISBN3-540-25697-0;ISBN3-540-32021-0

Truy cập trực tuyến

9
Component Deployment
Component Deployment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component Deployment

ISBN3-540-30517-3;ISBN3-540-32281-7

Truy cập trực tuyến

10
Unifying the Software Process Spectrum
Unifying the Software Process Spectrum
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unifying the Software Process Spectrum

ISBN3-540-31112-2;ISBN3-540-32450-X

Truy cập trực tuyến

11
Component-Based Software Development for Embedded Systems
Component-Based Software Development for Embedded Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-Based Software Development for Embedded Systems

ISBN3-540-30644-7;ISBN3-540-31614-0

Truy cập trực tuyến

12
Architecting Dependable Systems III
Architecting Dependable Systems III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecting Dependable Systems III

ISBN3-540-28968-2;ISBN3-540-31648-5

Truy cập trực tuyến

13
Reliable Software Technology – Ada-Europe 2005
Reliable Software Technology – Ada-Europe 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable Software Technology – Ada-Europe 2005

ISBN3-540-26286-5;ISBN3-540-31666-3

Truy cập trực tuyến

14
Software Architecture
Software Architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Architecture

ISBN3-540-26275-X;ISBN3-540-32268-X

Truy cập trực tuyến

15
Generative Programming and Component Engineering
Generative Programming and Component Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative Programming and Component Engineering

ISBN3-540-29138-5;ISBN3-540-31977-8

Truy cập trực tuyến

16
Software Process Improvement
Software Process Improvement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Process Improvement

ISBN3-540-30286-7;ISBN3-540-32271-X

Truy cập trực tuyến

17
Distributed Applications and Interoperable Systems
Distributed Applications and Interoperable Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Applications and Interoperable Systems

ISBN3-540-26262-8;ISBN3-540-31582-9

Truy cập trực tuyến

18
Global Computing
Global Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Computing

ISBN3-540-24101-9;ISBN3-540-31794-5

Truy cập trực tuyến

19
Model-Based Testing of Reactive Systems
Model-Based Testing of Reactive Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-Based Testing of Reactive Systems

ISBN3-540-26278-4;ISBN3-540-32037-7

Truy cập trực tuyến

20
Component-Based Software Engineering
Component-Based Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-Based Software Engineering

ISBN3-540-25877-9;ISBN3-540-32049-0

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 28.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1.450)
 2. 1997đến1998  (1.603)
 3. 1999đến2000  (1.571)
 4. 2001đến2003  (3.680)
 5. Sau 2003  (20.461)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24.555)
 2. German  (397)
 3. French  (228)
 4. Japanese  (68)
 5. Portuguese  (16)
 6. Chinese  (14)
 7. Spanish  (7)
 8. Norwegian  (5)
 9. Hebrew  (2)
 10. Korean  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (1.555)
 2. T - Technology .  (380)
 3. H - Social sciences.  (40)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bosch, Jan
 2. Succi, Giancarlo
 3. Wohlin, Claes
 4. Briand, L.C.
 5. Briand, Lionel C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...