skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 8.853  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản French xóa Tất cả các phiên bản 1995đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benutzerschnittstellen
Interfaces utilisateur
User interfaces

Mclean, Alistair William

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR AMELIOREE
IMPROVED USER INTERFACE

Mendelsohn, Stuart ; Morch, Niels

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE-UTILISATEUR GRAPHIQUE DE BUREAU VIRTUEL
VIRTUAL OFFICE GRAPHICAL USER INTERFACE

Eyers, Brad ; Shields, Michael

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR REDIMENSIONNABLE
RESIZABLE GRAPHICAL USER INTERFACE

Thompson, Mark R ; Raciborski, Nathan F

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFFICHAGE D'UNE INTERFACE UTILISATEUR ET PROCEDE
USER INTERFACE DISPLAY AND METHOD

Gibbs, Simon, J ; Matthews, Neil

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFFICHAGE D'UNE INTERFACE UTILISATEUR ET PROCEDE
USER INTERFACE DISPLAY AND METHOD

Gibbs, Simon, J ; Matthews, Neil

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR POUR ACQUISITION DE DONNEES
USER INTERFACE FOR DATA ACQUISITION

Johnstone, Helen ; Thompson, Andrew, Russell

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR REDIMENSIONNABLE
RESIZABLE GRAPHICAL USER INTERFACE

Raciborski, Nathan, F ; Thompson, Mark, R

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAINTENANCE DES INTERFACES UTILISATEURS
MAINTENANCE OF USER INTERFACES

Hjerpe, Torkel

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAINTENANCE DES INTERFACES UTILISATEURS
MAINTENANCE OF USER INTERFACES

Hjerpe, Torkel

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRAMMATION DE TACHES D'INTERFACES UTILISATEURS
SCRIPTING TASK-LEVEL USER INTERFACES

Paas, J. Julian

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANPASSUNGSFÄHIGE UND HIERARCHISCHE BENUTZERSCHNITTSTELLEN
INTERFACES UTILISATEUR FLEXIBLES ET HIERARCHIQUES
FLEXIBLE AND HIERARCHICAL USER INTERFACES

Searle, Scott ; Simmons, David

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR FLEXIBLES ET HIERARCHIQUES
FLEXIBLE AND HIERARCHICAL USER INTERFACES

Searle, Scott ; Simmons, David

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR FLEXIBLES ET HIERARCHIQUES
FLEXIBLE AND HIERARCHICAL USER INTERFACES

Searle, Scott ; Simmons, David

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR OFFRANT UNE CONSOLIDATION ET UN ACCES AMELIORES
USER INTERFACE FOR PROVIDING CONSOLIDATION AND ACCESS

Ording, Bas ; Jobs, Steven, P ; Lindsay, Donald, J

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR OFFRANT UNE CONSOLIDATION ET UN ACCES AMELIORES
USER INTERFACE FOR PROVIDING CONSOLIDATION AND ACCESS

Ording, Bas ; Jobs, Steven, P ; Lindsay, Donald, J

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOITE A OUTILS LOGICIELS DE MISE AU POINT D'INTERFACE GRAPHIQUE UTILISATEUR ARTICULEE AUTOUR DU LANGAGE XML
XML-BASED GRAPHICAL USER INTERFACE APPLICATION DEVELOPMENT TOOLKIT

Carroll, Thomas, J

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ELECTRONIQUE PORTABLE POURVU D'UNE INTERFACE UTILISATEUR ADAPTABLE
PORTABLE ELECTRONIC DEVICE WITH AN ADAPTABLE USER INTERFACE

Kfoury, Tony

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR VOCALE POUR STATION MOBILE
SPEECH USER INTERFACE FOR A MOBILE STATION

Ruotoistenmaeki, Kimmo

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.853  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (373)
 2. 1996đến1996  (342)
 3. 1997đến1997  (520)
 4. 1998đến1999  (1.746)
 5. Sau 1999  (5.872)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2.523)
 2. Japanese  (57)
 3. Chinese  (7)
 4. Spanish  (7)
 5. Finnish  (4)
 6. Russian  (2)
 7. Norwegian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Miller, Robert, Howard
 2. Lewis, Debbie, Indira
 3. Desai, Pratish, Ratilal
 4. Johnston, Robert, G., Jr
 5. Nason, D., David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...