skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1995đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Kanade, Takeo

International Journal of Computer Vision, 2000, Vol.36(2), pp.99-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5691 ; E-ISSN: 1573-1405 ; DOI: 10.1023/A:1008176530098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial.(Author abstract)(Editorial)

Kanade, Takeo ; Faugeras, Olivier

International Journal of Computer Vision, July, 2000, Vol.38(2), p.195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5691

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A visual odometer for autonomous helicopter flight

Amidi, Omead ; Kanade, Takeo ; Fujita, Keisuke

Robotics and Autonomous Systems, 1999, Vol.28(2), pp.185-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; DOI: 10.1016/S0921-8890(99)00016-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Faugeras, Olivier ; Kanade, Takeo

International Journal of Computer Vision, 1997, Vol.24(2), pp.103-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5691 ; E-ISSN: 1573-1405 ; DOI: 10.1023/A:1007969703100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Faugeras, Olivier ; Kanade, Takeo

International Journal of Computer Vision, 1999, Vol.32(1), pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5691 ; E-ISSN: 1573-1405 ; DOI: 10.1023/A:1008197026296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated face coding: A computer-vision based method of facial expression analysis in parent-infant interaction

Zlochower, Adena J. ; Cohn, Jeffrey F. ; Lien, James Jenn-Jier ; Kanade, Takeo

Infant Behavior and Development, 1998, Vol.21, pp.16-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6383 ; DOI: 10.1016/S0163-6383(98)91231-0

Toàn văn sẵn có

7
Automated face coding: A computer-vision based method of facial expression analysis in parent-infant interaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated face coding: A computer-vision based method of facial expression analysis in parent-infant interaction

Zlochower, Adena J. ; Cohn, Jeffrey F. ; Lien, James Jenn-Jier ; Kanade, Takeo

Infant Behavior and Development, 4/1998, Vol.21, S, p.16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01636383 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0163-6383(98)91231-0

Toàn văn sẵn có

8
My Experiences on International Information Exchange (18)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My Experiences on International Information Exchange (18)

Kanade, Takeo

The Journal of the Institute of Television Engineers of Japan, 1996, Vol.50(1), pp.68-70

ISSN: 0386-6831 ; E-ISSN: 1884-9652 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3169/itej1978.50.68

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Kanade, Takeo ; Faugeras, Olivier

International Journal of Computer Vision, Jul 2000, Vol.38(3), pp.195-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09205691 ; DOI: 10.1023/A:1008161906116

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affine Structure from Line Correspondences with Uncalibrated Affine Cameras

Quan, Long ; Kanade, Takeo

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1997, Vol.19(8), pp.834--845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-8828 ; E-ISSN: 1939-3539 ; DOI: 10.1109/34.608285

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multibody Factorization Method for Independently Moving Objects

Costeira, João ; Kanade, Takeo

International Journal of Computer Vision, 1998, Vol.29(3), pp.159-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5691 ; E-ISSN: 1573-1405 ; DOI: 10.1023/A:1008000628999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid State Imaging Techniques. Multi-integration Time Photo-receptor.

宮川, 良平 ; 金出, 武雄 ; Miyagawa, Ryohei ; Kanade, Takeo

映像情報メディア学会誌, 1997, Vol.51(2), pp.256-262

ISSN: 1342-6907 ; DOI: 10.3169/itej.51.256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Information Processing for Robotics. Robot and Media Information Processing.

金出, 武雄 ; 藤吉, 弘亘 ; Kanade, Takeo ; Fujiyoshi, Hironobu

日本ロボット学会誌, 1998, Vol.16(6), pp.736-740

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.16.736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Video-rate Stereomachine.

金出, 武雄 ; 木村, 茂 ; Kanade, Takeo ; Kimura, Shigeru

日本ロボット学会誌, 1995, Vol.13(3), pp.322-326

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.13.322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented reality imaging technology for orthopaedic surgery.(Report)

Nikou, Constantinos ; Digioia, Anthony M. ; Blackwell, Mike ; Jaramaz, Branislav ; Kanade, Takeo

Operative Techniques in Orthopaedics, Jan, 2000, Vol.10(1), p.82(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1048-6666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image Registration Using Wavelet-Based Motion Model

Wu, Yu-Te ; Kanade, Takeo ; Li, Ching-Chung ; Cohn, Jeffrey

International Journal of Computer Vision, 2000, Vol.38(2), pp.129-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5691 ; E-ISSN: 1573-1405 ; DOI: 10.1023/A:1008101718719

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techniques for Fast and Accurate Intrasurgical Registration

Simon, David A. ; Hebert, Martial ; Kanade, Takeo

Journal of Image Guided Surgery, 01 January 1995, Vol.1(1), p.17-29

ISSN: 1078-7844 ; DOI: 10.3109/10929089509106822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal photoreception for adaptive dynamic range image sensing and encoding

Brajovic, Vladimir M. ; Miyagawa, Ryohei ; Kanade, Takeo

Neural Networks, 1998, Vol.11(7), pp.1149-1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-6080 ; DOI: 10.1016/S0893-6080(98)00070-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomaly detection through registration

Chen, Mei ; Kanade, Takeo ; Pomerleau, Dean ; Rowley, Henry A.

Pattern Recognition, 1999, Vol.32(1), pp.113-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3203 ; DOI: 10.1016/S0031-3203(98)00094-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR MANIPULATING THE POINT OF INTEREST IN A SEQUENCE OF IMAGES

Kanade, Takeo ; Collins, Robert

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (6)
 2. 1996đến1996  (4)
 3. 1997đến1997  (14)
 4. 1998đến1999  (36)
 5. Sau 1999  (48)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (95)
 2. French  (25)
 3. German  (8)
 4. Japanese  (8)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kanade; Takeo
 2. Kanade, T
 3. Greenberger, Joel
 4. Kanade Takeo
 5. 金出, 武雄

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...