skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 9.563  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1994đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of managerial finance

Gitman Lawrence J.

Boston, MA : Addison-Wesley Pub., c2003.

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
2
Fundamentals of corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of corporate finance

Ross Stephen A.; Jordan Bradford D; Westerfield Randolph W

Boston, Mass. : Irwin/McGraw-Hill, c1998. - (658.15 ROS 1998) - ISBN0075612747;ISBN0256164584;ISBN0256257736

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 8 phiên bản
3
Study guide and workbook for use with foundations of financial management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study guide and workbook for use with foundations of financial management

Block Stanley B.; Hirt Geoffrey A

Boston : McGraw-Hill, 2002 - (658.15 BLO 2002) - ISBN0072422807

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of corporate finance

Bresley Richard A.; Marcus Alan J; Myers Stewart C

New York. : McGraw-Hill , 1995 - (658.15 BRE 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of Corporate Finance

Ross Stephen A.; Jordan Bradford D; Westerfield Randolph W

New York : The McGraw-Hill , 1996 - (658.15 ROS 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
6
Corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate finance

Ross Stephen A.; Jaffe Jeffrey; Westerfield Randolph W

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999 - (658.15 ROS 1999) - ISBN0256246408

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of corporate finance

Brealey Richard A.; Marcus Alan J; Myers Stewart C

Boston,... : Irwin, McGraw-Hill , 1999 - (658.15 BRE 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
8
Fundamentals of financial management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of financial management

Brigham Eugene F.

Fort Wort : Dryden Press, 1999 - (658.15 BRI 1999) - ISBN0030223199

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Student study supplement to accompany effective business decisions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student study supplement to accompany effective business decisions

New York : McGraw-Hill, 2001 - (658.4 STU 2001) - ISBN0072509422

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The new corporate finance : where theory meets practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new corporate finance : where theory meets practice

Chew Donald H. Editor

Boston : Irwin, 1999 - (658.15 CHE 1999) - ISBN007011675X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Principles of corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of corporate finance

Brealey Richard A.; Myers Stewart C

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c2000 - (658.15 BRE 2000) - ISBN0072909994 (student ed.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
12
Foundations of financial management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of financial management

Block Stanley B.; Hirt Geoffrey A

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2002 - (658.15 BLO 2002) - ISBN0072422645 (student ed. : alk. paper);ISBN0072422769 (disc)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The real world of finance : 12 lessons for the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The real world of finance : 12 lessons for the 21st century

Sagner James S.

New York : Wiley, c2002. - (658.15 SAG 2002) - ISBN047120997X

Truy cập trực tuyến

14
Analysis for financial management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis for financial management

Higgins Robert C.

Boston : McGraw-Hill Irwin, 2004. - (658.15 HIG 2004) - ISBN007253656X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Corporate finance : a valuation approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate finance : a valuation approach

Benninga Simon.; Sarig Oded H

New York : McGraw-Hill, c1997. - (658.15 BEN 1997) - ISBN0070050996 (acid-free paper);ISBN0071140727 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Financial management and analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial management and analysis

Fabozzi Frank J.; Habegger Wendy D

Hoboken : Wiley, 2003 - ISBN0471234842;ISBN0471477613 (workbook)

Truy cập trực tuyến

17
Financial analysis : tools and techniques : a guide for managers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial analysis : tools and techniques : a guide for managers

Helfert Erich A

Boston : McGraw-Hill, c2001. - ISBN0071395415;ISBN9780071378345

Truy cập trực tuyến

18
Financial management : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial management : an introduction

McMenamin Jim

London ; New York : Routledge, c1999 - ISBN0415181615 (hc.);ISBN0415181623 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate finance 5th ed

Ross Stephen A; Westerfield Randolph; Jaffe Jeffrey F 1946

Irwin McGraw Hill; 1999 - (658.15 ROS 1999)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techniques of financial analysis : a modern approach

Helfert Erich A.

New York : Irwin, McGraw - Hill , 1997 - (658.151 HEL 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 9.563  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (892)
 2. 1996đến1997  (557)
 3. 1998đến1999  (422)
 4. 2000đến2002  (699)
 5. Sau 2002  (7.002)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.379)
 2. German  (18)
 3. French  (3)
 4. Swedish  (1)
 5. Vietnamese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (89)
 2. K - Law.  (6)
 3. Q - Science.  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Szalai, Georg
 3. Goldsmith, Jill
 4. Hiestand, Jesse
 5. Masters, Charles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...