skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 218.838  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2004 xóa Năm xuất bản: Sau 1992 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Lewis, Ron

The State Journal, Feb 16, 1998, Vol.14(4), p.1

ISSN: 15218767

Toàn văn không sẵn có

2
The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level

Avner Marcia

Saint Paul, Minn. : Amherst H. Wilder Foundation, c2002. - (659.2 AVN 2002) - ISBN0940069261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying

The Columbia Encyclopedia, 6th ed., Edition 6, 2000, p.23121

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Gale Encyclopedia of U.S. Economic History

ISBN: 978-0-7876-7726-8

Toàn văn không sẵn có

5
Governments as Interest Groups: Intergovernmental Lobbying and the Federal System
Governments as Interest Groups: Intergovernmental Lobbying and the Federal System
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governments as Interest Groups: Intergovernmental Lobbying and the Federal System

ISBN0-313-02182-1;ISBN0-275-94962-1

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Neiheisel, Steve

Ethics

ISBN: 978-1-58765-318-6

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Apr 4, 1994, Vol.34(13), p.6

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Jul 5, 1993, Vol.33(26), p.5

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences

ISBN: 978-0-08-054805-0

Toàn văn không sẵn có

10
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The Blackwell Dictionary of Political Science

ISBN: 0631206957

Toàn văn không sẵn có

11
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Encyclopedia of the European Union

ISBN: 1555879268

Toàn văn không sẵn có

12
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The Blackwell Dictionary of Sociology

ISBN: 0631216812

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Zagorin, Adam

Time, July 28, 1997, Vol.150(4)

ISSN: 0040-781X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Zagorin, Adam

Time, August 11, 1997, Vol.150(6)

ISSN: 0040-781X

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Briefly

Mickleburgh, Simon; Fisher, Martin; Ah-king, Jennifer; Bennett, Oliver; Biott, Elizabeth; Caryl, Fiona; Chan, Eric; Fellowes, John; Kim, Mi Ran; Kimmel, Viola; Maughan, Johanna; Redding, David; Rylands, Anthony; Sastre, Begonia; Soutullo, Alvaro; Taleb, Nadim

Oryx, 2003, Vol.37(1), pp.3-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6053 ; E-ISSN: 1365-3008 ; DOI: 10.1017/S0030605303000024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A JOURNALL OF MATTERS OF STATE HAPPENED FROM TIME TO TIME AS WELL WITHIN AND WITHOUT THE REALME FROM AND BEFORE THE DEATH OF KING EDW THE 6 TH UNTILL THE YERE 1562

Adams, Simon; Archer, Ian W.; Bernard, G.w.

Camden Fifth Series, 2003, Vol.22, pp.35-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1163 ; E-ISSN: 1478-5110 ; DOI: 10.1017/S0960116303000125

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Briefly

Oryx, 2001, Vol.35(1), pp.3-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6053 ; E-ISSN: 1365-3008 ; DOI: 10.1046/j.1365-3008.2001.00157.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Quantity-Based Annual Index of U.S. Industrial Production, 17901915: An Empirical Appraisal of Historical Business-Cycle Fluctuations

Davis, Joseph H.;

The Journal of Economic History, 2003, Vol.63(2), pp.517-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0507 ; DOI: 10.1017/S002205070300189X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Received

International and Comparative Law Quarterly, 2001, Vol.50(2), pp.474-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclq/50.2.474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspective: The NAEP Code of Ethics—Some Proposals for Revision

Macal, Jennifer M ; Maguire, Lynn A ; Moretti, Gregory S ; Potter, Jeremy M ; Tomasi, Peter ; Tsurumi, Naomi

Environmental Practice, 2001, Vol.3(1), pp.4-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-0466 ; E-ISSN: 1466-0474 ; DOI: 10.1017/S1466046600001976

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 218.838  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (21.732)
 2. 1995đến1996  (24.331)
 3. 1997đến1998  (30.646)
 4. 1999đến2001  (71.810)
 5. Sau 2001  (70.319)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Us  (26.628)
 2. Lobbying  (16.948)
 3. Economics  (6.930)
 4. Political Science  (6.719)
 5. Politics  (6.270)
 6. Law  (4.068)
 7. Health Care Industry  (3.925)
 8. History  (2.574)
 9. History & Archaeology  (2.516)
 10. Humans  (2.371)
 11. Education  (2.118)
 12. Social Sciences (General)  (1.595)
 13. Public Health  (1.547)
 14. Sociology & Social History  (1.510)
 15. Health Care Reform  (1.364)
 16. Nonfiction  (1.255)
 17. Medicine  (970)
 18. Nursing  (889)
 19. vận động hành lang  (1)
 20. Quan hệ công cộng  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (136.429)
 2. French  (401)
 3. German  (163)
 4. Spanish  (110)
 5. Portuguese  (49)
 6. Korean  (11)
 7. Japanese  (10)
 8. Italian  (10)
 9. Dutch  (10)
 10. Norwegian  (7)
 11. Bokmål, Norwegian  (4)
 12. Russian  (3)
 13. Hebrew  (3)
 14. Danish  (3)
 15. Polish  (2)
 16. Chinese  (2)
 17. Lithuanian  (1)
 18. Hungarian  (1)
 19. Czech  (1)
 20. Greek  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Weissenstein, Eric
 3. Tieman, Jeff
 4. Lovern, Ed
 5. Lawler, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...