skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1993đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình địa chất cơ sở

Tống Duy Thanh Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2003 - (551.071 GIA 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 2, Phép tính tích phân hàm một biến,chuỗi số, Dãy hàm-Chuỗi hàm

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQG, 2002 - (515 TR-L(2) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515.071 TR-L(3) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Di truyền học quần thể

Đỗ Lê Thăng

H. : ĐHQG, 2001 - (576.5 ĐO-T 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo dục học

Phạm Viết Vượng

H. : ĐHQGHN, 2000 - (370 PH-V 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình xác suất thống kê

Tống Đình Quỳ

H. : ĐHQGHN, 2004 - (519.2071 TO-Q 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập giải phẫu người

Nguyễn Hữu Nhân

H. : ĐHQGHN, 2004 - (611.007 NG-N 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhiệt động lực học và vật lý thống kê

Vũ Thanh Khiết

H. : ĐHQGHN, 2002 - (536.7 VU-K 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thống kê kinh tế

Nguyễn Trần Quế; Vũ Mạnh Hà

H.: ĐHQG, 2001 - (330.015195 NG-Q 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 NG-H 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học : giáo trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Phạm Viết Vượng

H. : ĐHQGHN, 2001 - (001.4 PH-V 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam

Phạm Duy Nghĩa

H. : ĐHQGHN, 2002 - (346.07 PH-N 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế chính trị Mác - Lênin : tài liệu dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Tập 1

Phạm Văn Dũng chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2003 - (335.412 KIN(1) 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải phẫu người

Nguyễn Văn Yên

H. : ĐHQGHN, 2003 - (611 NG-Y 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình luật hình sự Việt Nam : phần chung

Lê Cảm

H. : ĐHQGHN, 2003 - (345.597 LE-C 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tội phạm học

Đỗ Ngọc Quang

H. : ĐHQGHN, 1999 - (364 ĐO-Q 1999)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những bài giảng về ngôn ngữ học đại cương. Tập 1, Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy

Nguyễn Lai

H. : ĐHQGHN, 2004 - (407 NG-L(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học = cours de méthodologie de recherche

Nguyễn Quang Thuấn

H. : ĐHQGHN, 2005 - (001.4 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 864  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (141)
 2. Trong mục lục thư viện (705)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (121)
 2. 1997đến2000  (304)
 3. 2001đến2004  (461)
 4. 2005đến2009  (175)
 5. Sau 2009  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (861)
 2. Luận án, luận văn  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (490)
 2. English  (414)
 3. Russian  (6)
 4. Chinese  (5)
 5. French  (3)
 6. German  (3)
 7. Korean  (2)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Đình Sang
 2. Trần Đức Long
 3. Hoàng Quốc Toàn
 4. Lê Khắc Thành
 5. Hoàng Đức Hải

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...