skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 338.706  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1992đến2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Krol ; Tarnopolsky, Marina, Igor

Computer Sciences

ISBN: 978-0-02-865892-6

Toàn văn không sẵn có

2
Auditory User Interfaces
Auditory User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory User Interfaces

ISBN1-4613-7855-9;ISBN0-7923-9984-6;ISBN1-4615-6225-2

Truy cập trực tuyến

3
Multimedia and virtual reality: designing multisensory user interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia and virtual reality: designing multisensory user interfaces

Alistair Sutcliffe

ISBN10: 080583950X ; ISBN13: 9780805839500 ; E-ISBN10: 1410607151 ; E-ISBN13: 9781410607157

Toàn văn không sẵn có

4
Designing User Interfaces for Hypermedia
Designing User Interfaces for Hypermedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing User Interfaces for Hypermedia

ISBN3-540-58489-7;ISBN3-642-45743-6

Truy cập trực tuyến

5
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces IV

ISBN1-4020-3145-9;ISBN90-481-6807-4;ISBN9786610537853;ISBN1-280-53785-X;ISBN1-4020-3304-4

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface lift.(graphical user interfaces enhanced)

Wohl, Amy D.

IEEE Spectrum, Nov, 2005, Vol.42(11), p.32(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Vijayan, Jaikumar

Computerworld, Aug 9, 2004, Vol.38(32), p.28

ISSN: 00104841

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic information systems planning model for building flexibility and success

Ramaraj Palanisamy

Industrial Management & Data Systems, 2005, Vol.105(1), p.63-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5577 ; DOI: 10.1108/02635570510575199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionize your UI.(User interfaces)

Torjo, John

C/C++ Users Journal, May, 2005, Vol.23(5), p.54(4)

ISSN: 1075-2838

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing user interfaces with gestures and sound. Towards the performance and appeal of voice mail browsing.(Author abstract)

Rozendaal, Marco C. ; Keyson, David V.

Journal of Design Research, August 10, 2005, Vol.1(1), p.0 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1551

Toàn văn không sẵn có

11
USER INTERFACES
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Deugo, Dwight

More Java Gems, pp.253-254

Online ISBN: 9780511550881 ; Paperback ISBN: 9780521774772

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interfaces in an engineering educational environment

Depcik, Christopher ; Assanis, Dennis N.

Computer Applications in Engineering Education, 2005, Vol.13(1), pp.48-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-3773 ; E-ISSN: 1099-0542 ; DOI: 10.1002/cae.20029

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

{End bracket} - improving Managed DirectX performance.(graphical user interfaces)

Miller, Tom

MSDN Magazine, August, 2005, Vol.20(8), p.136(1)

ISSN: 1528-4859

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology generations handling complex user interfaces

Docampo Rama, M (Mili); Bouma, H (Herman); Bouwhuis, DG (Don); Ridder, H (Huib) de

DOI: 10.6100/IR545793 ; ISBN: 90-386-0913-2

Toàn văn sẵn có

15
Generating speech user interfaces from interaction acts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating speech user interfaces from interaction acts

Nylander, Stina ; Nyström, Thomas ; Pakucs, Botond

Series ISSN: 1100-3154 ; ISSN: 1100-3154 ; ISSN: 1100-3154

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair William

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair William

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean Alistair William

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces for Mobile Augmented Reality Systems

Feiner, Steve

DOI: 10.2312/vvg.20031017 ; Related ISBN: 3-905673-54-1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 338.706  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (28.841)
 2. 1994đến1995  (29.663)
 3. 1996đến1997  (30.493)
 4. 1998đến2000  (69.053)
 5. Sau 2000  (180.657)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (272.311)
 2. French  (16.778)
 3. German  (8.572)
 4. Korean  (5.333)
 5. Chinese  (1.294)
 6. Japanese  (812)
 7. Spanish  (609)
 8. Norwegian  (215)
 9. Portuguese  (206)
 10. Swedish  (203)
 11. Russian  (130)
 12. Finnish  (104)
 13. Italian  (88)
 14. Dutch  (45)
 15. Catalan  (35)
 16. Turkish  (28)
 17. Czech  (18)
 18. Danish  (16)
 19. Polish  (14)
 20. Lithuanian  (10)
 21. Hungarian  (8)
 22. Romanian  (7)
 23. Greek  (2)
 24. Persian  (2)
 25. Arabic  (1)
 26. Thai  (1)
 27. Bokmål, Norwegian  (1)
 28. Icelandic  (1)
 29. Hebrew  (1)
 30. Serbo-Croatian  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Shneiderman, Ben
 3. Livingston, Brian
 4. Scannell, Ed
 5. Nielsen, Jakob

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...