skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 749  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Năm xuất bản: 1992đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights

Kymlicka, Will

ISBN10: 0198290918 ; ISBN13: 9780198290919 ; E-ISBN10: 0191520977 ; E-ISBN13: 9780191520976

Toàn văn không sẵn có

2
Can Liberal Pluralism be Exported?: Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Liberal Pluralism be Exported?: Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe

Will Kymlind Magda Opalski

ISBN10: 019924815X ; ISBN10: 0199240639 ; ISBN13: 9780199248155 ; ISBN13: 9780199240630 ; E-ISBN10: 0191528919 ; E-ISBN13: 9780191528910

Toàn văn sẵn có

3
Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship

Kymlicka, Will

ISBN10: 0198296657 ; ISBN10: 0199240981 ; ISBN13: 9780198296652 ; ISBN13: 9780199240982 ; E-ISBN10: 0191522724 ; E-ISBN13: 9780191522727

Toàn văn không sẵn có

4
Ethnicity and Human Rights in Canada: A Human Rights Perspective on Race, Ethnicity, Racism, and Systemic Inequality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and Human Rights in Canada: A Human Rights Perspective on Race, Ethnicity, Racism, and Systemic Inequality

Kallen, Evelyn

ISBN: 9780195435078 ; ISBN: 0195435079

Toàn văn sẵn có

5
Democracy, Ethnic Diversity, and Security in Post-Communist Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Ethnic Diversity, and Security in Post-Communist Europe

Inder Singh, Anita

ISBN10: 0275972585 ; ISBN13: 9780275972585 ; E-ISBN10: 0313074631 ; E-ISBN13: 9780313074639

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The secession of Quebec and the future of Canada

Young, Robert Andrew

ISBN: 0-773515-30-5 ; ISBN: 0-773513-15-9 ; ISBN: 978-0773515307 ; ISBN: 978-0-773513-15-0 ; ISBN: 978-0814797372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Nationalist Politics in Europe : The Constitutional and Electoral Dimensions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics in Europe : The Constitutional and Electoral Dimensions

Kellas, James G.

E-ISBN: 9780230597273 E-ISBN: 0230597270 DOI: 10.1057/9780230597273 ISBN: 9780333620465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Reforming Parliamentary Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming Parliamentary Democracy

ISBN: 9780773525078 ; E-ISBN: 9780773570825

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Politics of Presence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Presence

Phillips, Anne

ISBN10: 0198294158 ; ISBN13: 9780198294153 ; E-ISBN10: 0191520969 ; E-ISBN13: 9780191520969

Toàn văn không sẵn có

10
The color of representation congressional behavior and Black interests.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The color of representation congressional behavior and Black interests.

Kenny J. Whitby

E-ISBN 0472108050 ; E-ISBN 0472087029 ; E-ISBN 0472022733 ; E-ISBN 9780472108053 ; E-ISBN 9780472087020 ; E-ISBN 9780472022731

Toàn văn sẵn có

11
Challenging ethnic citizenship german and israeli perspectives on immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging ethnic citizenship german and israeli perspectives on immigration

Levy, Daniel

E-ISBN 1782381635 ; E-ISBN 9781571812919 ; E-ISBN 9781571812926

Toàn văn sẵn có

12
The Ethics of Nationalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Nationalism

Moore, Margaret

ISBN10: 0198297467 ; ISBN13: 9780198297468 ; E-ISBN10: 0191522880 ; E-ISBN13: 9780191522888

Toàn văn không sẵn có

13
Challenging ethnic citizenship German and Israeli perspectives on immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging ethnic citizenship German and Israeli perspectives on immigration

Daniel Levy

E-ISBN 1571812911 ; E-ISBN 157181292X ; E-ISBN 9781571812919 ; E-ISBN 9781571812926

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
African American Legislators in the American States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African American Legislators in the American States

Haynie, Kerry L.

E-ISBN: 9780231505147 ; E-ISBN: 0231505140

Toàn văn không sẵn có

15
Globalization and the Humanities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and the Humanities

ISBN: 9789622096530 ; E-ISBN: 9789882201453

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The multicultural challenge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multicultural challenge

Brochmann, Grete

E-ISBN: 1849502439 ; E-ISBN: 9781849502436 ; ISBN: 0762310642 ; ISBN: 9780762310647

Toàn văn không sẵn có

17
International human rights in the 21st century protecting the rights of groups.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International human rights in the 21st century protecting the rights of groups.

E-ISBN 0585455120 ; E-ISBN 0742523527 ; E-ISBN 0742523535 ; E-ISBN 9780585455129 ; E-ISBN 9780742523531

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Debating human rights in China a conceptual and political history.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debating human rights in China a conceptual and political history.

Svensson, Marina

E-ISBN 0742516970 ; E-ISBN 0742516962 ; E-ISBN 9780742516977 ; E-ISBN 9780742516960

Toàn văn không sẵn có

19
Conceptions of and corrections to majoritarian tyranny.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptions of and corrections to majoritarian tyranny.

Beahm, Donald L

E-ISBN 0739103342 ; E-ISBN 0739106597 ; E-ISBN 9780739106594

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Human rights concepts, contests, contingencies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights concepts, contests, contingencies.

E-ISBN 0472111922 ; E-ISBN 047208903X ; E-ISBN 9780472111923 ; E-ISBN 9780472089031

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 749  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (22)
 2. 1994đến1995  (31)
 3. 1996đến1997  (58)
 4. 1998đến2000  (195)
 5. Sau 2000  (443)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (747)
 2. German  (34)
 3. French  (2)
 4. Dutch  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rotblat, Joseph
 2. Lane, Jan-Erik
 3. Newman, Edward
 4. Schnabel, Albrecht
 5. Butler, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...