skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Năm xuất bản: 1992đến1999 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to the study of human eating behaviour: from laboratory subjects to free-living consumers

Rogers, P.J

Appetite, 1992, Vol.19(2), pp.214-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/0195-6663(92)90132-P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of palatability on subsequent hunger and food intake: a retrospective replication

Rogers, Peter J ; Schutz, Howard G

Appetite, 1992, Vol.19(2), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/0195-6663(92)90018-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real people, real foods, real eating situations: Real problems and real advantages

Mela, David J ; Rogers, Peter J ; Shepherd, Richard ; Macfie, Halliday J.H

Appetite, 1992, Vol.19(1), pp.69-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/0195-6663(92)90238-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appetite Changes Under Free-living Conditions During Ramadan Fasting

Finch, Gretel M ; Day, Jon E.L ; Razak ; Welch, Denise A ; Rogers, Peter J

Appetite, October 1998, Vol.31(2), pp.159-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1006/appe.1998.0164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acute Effects on Mood and Cognitive Performance of Breakfasts Differing in Fat and Carbohydrate Content

Lloyd, Helen M ; Rogers, Peter J ; Hedderley, Duncan I ; Walker, Ann F

Appetite, 1996, Vol.27(2), pp.151-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1006/appe.1996.0042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menstrual cycle effects on mood, eating and food choice

Rogers, P J ; Jas, P

Appetite, December 1994, Vol.23(3), pp.289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; PMID: 7726547 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food, Mood and Appetite

Rogers, P. J

Nutrition Research Reviews, 1995, Vol.8(1), pp.243-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-4224 ; E-ISSN: 1475-2700 ; DOI: 10.1079/NRR19950015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rogers, P.J.
  2. Rogers, Pj
  3. Rogers, Peter J
  4. Rogers, P
  5. Finch, Gretel M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...