skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Felmlee, Diane xóa Năm xuất bản: 1992đến1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Parents and Friends on the Quality and Stability of Romantic Relationships: A Three-Wave Longitudinal Investigation

Sprecher, Susan ; Felmlee, Diane

Journal of Marriage and the Family, 1992, Vol.54(4), p.888 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2445 ; E-ISSN: 1741-3737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Susan Sprecher
  2. Sprecher, S
  3. Sprecher, Susan
  4. Felmlee, D
  5. Diane Felmlee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...