skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 236  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: E - History: America xóa Năm xuất bản: 1991đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
U.S. diplomacy since 1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. diplomacy since 1900

Schulzinger Robert D.

New York : Oxford University Press, 2002. - (327.73 SCH 2002) - ISBN0195142217 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

USIA : communicating with the world in the 1990s : a commemorative symposium

Tuch Hans N.; Public Diplomacy Foundation.; United States Information Agency. Alumni Association.

Washington, D.C. : U.S. Information Agency Alumni Association : Public Diplomacy Foundation, c1994 - (327 USI 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Documents of American diplomacy : From the American Revolution to the present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documents of American diplomacy : From the American Revolution to the present

Gambone Michael D.

Westport, Connecticut: Greenwood press, 2002 - (327.73 GAM 2002) - ISBN0313310645

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Modern American Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern American Diplomacy

John M. Carrnd George C. Herring

ISBN10: 0842025553 ; ISBN10: 0842025545 ; ISBN13: 9780842025553 ; ISBN13: 9780842025546 ; E-ISBN10: 1461665833 ; E-ISBN13: 9781461665830

Toàn văn không sẵn có

5
Modern American diplomacy, revised and enlarged edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern American diplomacy, revised and enlarged edition

E-ISBN 0842025545 ; E-ISBN 0842025553 ; E-ISBN 9780842025546 ; E-ISBN 9780842025553

Toàn văn không sẵn có

6
Scientists, Engineers, and Track-Two Diplomacy: A Half-Century of U.S.-Russian Interacademy Cooperation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientists, Engineers, and Track-Two Diplomacy: A Half-Century of U.S.-Russian Interacademy Cooperation

Glenn E. Schweitzer; National Research Council (Corporate Author) ; Policy and Global Affairs (Corporate Author)

ISBN: 9780309090933 ; ISBN: 0309090938 ; E-ISBN: 9780309527996 ; E-ISBN: 0309527996 ; DOI: 10.17226/10888

Toàn văn sẵn có

7
Re-examining the Cold War: U.S.-China Diplomacy, 1954–1973
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-examining the Cold War: U.S.-China Diplomacy, 1954–1973

Ross, Robert ; Jiang, Changbin;

ISBN: 9780674005266 ; E-ISBN: 9781684173594 ; E-ISBN: 1684173590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Great Peace of Montreal of 1701 - French-Native Diplomacy in the Seventeenth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great Peace of Montreal of 1701 - French-Native Diplomacy in the Seventeenth Century

Havard, Gilles

ISBN: 9780773522091 ; E-ISBN: 9780773569348 ; E-ISBN: 0773569340

Toàn văn không sẵn có

9
Discussing Hitler - Advisers of U.S. Diplomacy in Central Europe, 1934-41
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussing Hitler - Advisers of U.S. Diplomacy in Central Europe, 1934-41

Frank, Tibor;

ISBN: 9789639241565 ; E-ISBN: 9786155211065

Toàn văn sẵn có

10
Digital diplomacy U.S. foreign policy in the information age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital diplomacy U.S. foreign policy in the information age

Dizard, Wilson P

ISBN10: 0275972275 ; ISBN13: 9780275972271 ; E-ISBN10: 0313002681 ; E-ISBN13: 9780313002687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Anglo-American Relations in the Twentieth Century: The Policy and Diplomacy of Friendly Superpowers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anglo-American Relations in the Twentieth Century: The Policy and Diplomacy of Friendly Superpowers

Dobson, Alan P

ISBN10: 0415119421 ; ISBN10: 041511943X ; ISBN13: 9780415119429 ; ISBN13: 9780415119436 ; E-ISBN10: 0203200497 ; E-ISBN13: 9780203200490

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

War, diplomacy, and development: the United States and Mexico, 1938-1954

Niblo, Stephen R.

ISBN: 0-842025-50-2 ; ISBN: 978-0842025-50-8

Toàn văn sẵn có

13
American Exceptionalism and US Foreign Policy : Public Diplomacy at the End of the Cold War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Exceptionalism and US Foreign Policy : Public Diplomacy at the End of the Cold War

McEvoy-Levy, Siobhan, Dr

E-ISBN: 9780333977835 E-ISBN: 0333977831 DOI: 10.1057/9780333977835 ISBN: 9780333800515

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Background to the Anzus Pact : Policy-Makers, Strategy and Diplomacy, 1945-55
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Background to the Anzus Pact : Policy-Makers, Strategy and Diplomacy, 1945-55

McIntyre, W. David

E-ISBN: 9780230380073 E-ISBN: 0230380077 DOI: 10.1057/9780230380073 ISBN: 9780333628058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
America at War Since 1945: Politics and Diplomacy in Korea, Vietnam, and the Gulf War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America at War Since 1945: Politics and Diplomacy in Korea, Vietnam, and the Gulf War

Donaldson, Gary

ISBN10: 0275956601 ; ISBN10: 0275955559 ; ISBN13: 9780275956608 ; ISBN13: 9780275955557 ; E-ISBN10: 0313389713 ; E-ISBN13: 9780313389719

Toàn văn không sẵn có

16
Soviet diplomacy and negotiating behavior--1988-90: Gorbachev-Reagan-Bush meetings at the summit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet diplomacy and negotiating behavior--1988-90: Gorbachev-Reagan-Bush meetings at the summit

Whelan, Joseph G; United States ; Library of Congress

4.F 76/1:Sp 3/v.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Mutiny on the Amistad: The Saga of a Slave Revolt and Its Impact on American Abolition, Law, and Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutiny on the Amistad: The Saga of a Slave Revolt and Its Impact on American Abolition, Law, and Diplomacy

Jones, Howard

ISBN10: 0195038290 ; ISBN13: 9780195038293 ; E-ISBN10: 0198020880 ; E-ISBN13: 9780198020882

Toàn văn không sẵn có

18
A 'special relationship'? Harold Wilson, Lyndon B. Johnson and Anglo-American relations 'at the summit', 1964–68
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 'special relationship'? Harold Wilson, Lyndon B. Johnson and Anglo-American relations 'at the summit', 1964–68

Jonathan Colman

E-ISBN 0719070104 ; E-ISBN 9780719070105 ; E-ISBN 9781847791078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Franklin D. Roosevelt and the formation of the modern world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Franklin D. Roosevelt and the formation of the modern world

William D. Pederson ; Steve Howard;; Howard, Thomas C. ; Pederson, William D.

E-ISBN10: 0765621045 ; E-ISBN13: 9780765621047

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Encyclopedia of American foreign policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of American foreign policy

Deconde, Alexander ; Burns, Richard Dean ; Logevall, Fredrik ; Ketz, Louise B;; DeConde, Alexander.

E-ISBN10: 0684314185 ; E-ISBN13: 9780684314181

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 236  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (9)
 2. 1993đến1994  (7)
 3. 1995đến1996  (23)
 4. 1997đến1999  (39)
 5. Sau 1999  (158)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (229)
 2. German  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Johnson, Allen
 2. Hart, Albert Bushnell
 3. Parkman, Francis
 4. Benn, Carl
 5. Adams, Henry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...