skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 303.413  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1991đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Krol ; Tarnopolsky, Marina, Igor

Computer Sciences

ISBN: 978-0-02-865892-6

Toàn văn không sẵn có

2
Auditory User Interfaces
Auditory User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory User Interfaces

ISBN1-4613-7855-9;ISBN0-7923-9984-6;ISBN1-4615-6225-2

Truy cập trực tuyến

3
Multimedia and virtual reality: designing multisensory user interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia and virtual reality: designing multisensory user interfaces

Alistair Sutcliffe

ISBN10: 080583950X ; ISBN13: 9780805839500 ; E-ISBN10: 1410607151 ; E-ISBN13: 9781410607157

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Vijayan, Jaikumar

Computerworld, Aug 9, 2004, Vol.38(32), p.28

ISSN: 00104841

Toàn văn sẵn có

5
Designing User Interfaces for Hypermedia
Designing User Interfaces for Hypermedia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing User Interfaces for Hypermedia

ISBN3-540-58489-7;ISBN3-642-45743-6

Truy cập trực tuyến

6
Computer-Aided Design of User Interfaces III
Computer-Aided Design of User Interfaces III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces III

ISBN94-010-3915-1;ISBN1-4020-0643-8;ISBN94-010-0421-8

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology generations handling complex user interfaces

Docampo Rama, M (Mili); Bouma, H (Herman); Bouwhuis, DG (Don); Ridder, H (Huib) de

DOI: 10.6100/IR545793 ; ISBN: 90-386-0913-2

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair William

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair William

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean Alistair William

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces for Mobile Augmented Reality Systems

Feiner, Steve

DOI: 10.2312/vvg.20031017 ; Related ISBN: 3-905673-54-1

Toàn văn sẵn có

13
The Ubiquitous Interactor - Mobile Services with Multiple User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ubiquitous Interactor - Mobile Services with Multiple User Interfaces

Nylander, Stina ; Bylund, Markus ; Waern, Annika

Series ISSN: 1100-3154 ; ISSN: 1100-3154 ; ISSN: 1100-3154

Toàn văn sẵn có

14
Towards Adaptive User Interfaces Generation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Adaptive User Interfaces Generation

López-Jaquero, Vìctor ; Montero, Francisco ; Fernández-Caballero, Antonio ; Lozano, Marìa D; Camp, Olivier (Editor) ; Filipe, Joaquim B. L (Editor) ; Hammoudi, Slimane (Editor) ; Piattini, Mario (Editor)

Enterprise Information Systems V, pp.226-232

ISBN: 9781402017261 ; ISBN: 140201726X ; E-ISBN: 9781402026737 ; E-ISBN: 1402026730 ; DOI: 10.1007/1-4020-2673-0_26

Toàn văn sẵn có

15
The Semiotics of User Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Semiotics of User Interfaces

Sjöström, Jonas ; Goldkuhl, Göran; Liu, Kecheng (Editor)

Virtual, Distributed and Flexible Organisations: Studies in Organisational Semiotics, pp.217-236

ISBN: 9781402021619 ; ISBN: 1402021615 ; E-ISBN: 9781402021626 ; E-ISBN: 1402021623 ; DOI: 10.1007/1-4020-2162-3_14

Toàn văn sẵn có

16
Auditory User Interfaces: Toward the Speaking Computer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditory User Interfaces: Toward the Speaking Computer

Raman, T. V; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9781461562252 ; ISBN: 1461562252 ; DOI: 10.1007/978-1-4615-6225-2

Toàn văn sẵn có

17
Universal Access Theoretical Perspectives, Practice, and Experience: 7th ERCIM International Workshop on User Interfaces for All, Paris, France, October 24–25, 2002, Revised Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal Access Theoretical Perspectives, Practice, and Experience: 7th ERCIM International Workshop on User Interfaces for All, Paris, France, October 24–25, 2002, Revised Papers

Carbonell, Noëlle ; Stephanidis, Constantine; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540365723 ; ISBN: 3540365729 ; DOI: 10.1007/3-540-36572-9

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualising graphical user interfaces for blind users

Poll, LHD (Leonard); Nes, FL (Floris) van; Bouma, H (Herman)

DOI: 10.6100/IR458458 ; ISBN: 90-386-0437-8

Toàn văn sẵn có

19
User-Centered Interaction Paradigms for Universal Access in the Information Society: 8th ERCIM Workshop on User Interfaces for All , Vienna, Austria, June 28-29, 2004, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Centered Interaction Paradigms for Universal Access in the Information Society: 8th ERCIM Workshop on User Interfaces for All , Vienna, Austria, June 28-29, 2004, Revised Selected Papers

Stary, Christian ; Stephanidis, Constantine; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540301110 ; ISBN: 3540301119 ; DOI: 10.1007/b95185

Toàn văn sẵn có

20
USER INTERFACES
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

More Java Gems, pp.253-254

ISBN: 9780521774772 ; ISBN: 0521774772 ; E-ISBN: 9780511550881 ; E-ISBN: 051155088X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 303.413  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (27.033)
 2. 1993đến1994  (28.032)
 3. 1995đến1996  (30.937)
 4. 1997đến1999  (58.615)
 5. Sau 1999  (158.797)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (234.071)
 2. French  (14.521)
 3. German  (7.398)
 4. Korean  (4.891)
 5. Chinese  (887)
 6. Japanese  (740)
 7. Spanish  (433)
 8. Norwegian  (192)
 9. Swedish  (169)
 10. Portuguese  (155)
 11. Russian  (106)
 12. Finnish  (95)
 13. Italian  (81)
 14. Dutch  (44)
 15. Catalan  (34)
 16. Turkish  (28)
 17. Danish  (17)
 18. Czech  (15)
 19. Polish  (12)
 20. Hungarian  (8)
 21. Lithuanian  (7)
 22. Romanian  (7)
 23. Greek  (2)
 24. Arabic  (1)
 25. Thai  (1)
 26. Icelandic  (1)
 27. Hebrew  (1)
 28. Serbo-Croatian  (1)
 29. Persian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Livingston, Brian
 3. Shneiderman, Ben
 4. Scannell, Ed
 5. Nielsen, Jakob

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...