skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1991đến1997 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Substation maintenance testing using an expert system for on-site equipment evaluation

Levi, Raka ; Rivers, Mark

IEEE Transactions on Power Delivery, Jan, 1992, Vol.7(1), p.269(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-8977

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for Extreme Partitioning of Copper into a Magmatic Vapor Phase

Lowenstern, Jacob B. ; Mahood, Gail A. ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Science, 07 June 1991, Vol.252(5011), pp.1405-1409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ chemical speciation of uranium in soils and sediments by micro X-ray absorption spectroscopy

Bertsch, Paul ; Hunter, Douglas ; Sutton, Stephen ; Bajt, Sasa ; Rivers, Mark

Environmental Science & Technology, May 1994, Vol.28(5), p.980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013936X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A wavelength dispersive detector for synchrotron x‐ray fluorescence microprobe analysis (abstract)

Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Proceedings of the 5th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Stony Brook, New York (USA) (18−22 Jul 1994): Review of Scientific Instruments, February 1995, Vol.66(2), pp.1454-1454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.1145937

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multielement Ge detector with complete spectrum readout for x‐ray fluorescence microprobe and microspectroscopy (abstract)

Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Rarback, Harvey

Proceedings of the 5th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Stony Brook, New York (USA) (18−22 Jul 1994): Review of Scientific Instruments, February 1995, Vol.66(2), pp.1455-1455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.1145938

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1991 NSLS annual users' meeting

Rivers, Mark

Synchrotron Radiation News, 01 November 1991, Vol.4(6), pp.6-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-0886 ; E-ISSN: 1931-7344 ; DOI: 10.1080/08940889108602642

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GeoCARS microfocusing Kirkpatrick–Baez mirror bender development

Yang, B. X. ; Rivers, Mark ; Schildkamp, Wilfried ; Eng, Peter J.

Proceedings of the 5th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Stony Brook, New York (USA) (18−22 Jul 1994): Review of Scientific Instruments, February 1995, Vol.66(2), pp.2278-2280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.1145663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental Distributions in Marine Bivalve Shells as Measured by Synchrotron X-Ray Fluorescence

Thorn, Kurt ; Cerrato, Robert M. ; Rivers, Mark L.

Biological Bulletin, 1 February 1995, Vol.188(1), pp.57-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063185 ; DOI: 10.2307/1542067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An object-oriented model of design evolution

Charlton, Colin ; Leng, Paul ; Rivers, Mark

Microprocessing and Microprogramming, 1993, Vol.38(1), pp.411-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-6074 ; DOI: 10.1016/0165-6074(93)90175-K

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earth, soil and environmental science research facility at sector 13 of the Advanced Photon Source. I. Sector layout and optical design (abstract)

Eng, Peter ; Jaski, Yifei R. ; Lazarz, Nancy ; Murray, Paul ; Pluth, Joseph ; Rarback, Harvey ; Rivers, Mark ; Sutton, Stephen

The 9th National Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Argonne, Illinois (USA) (17−20 Oct 1995): Review of Scientific Instruments, September 1996, Vol.67(9), pp.3373-3373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.1147341

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumentation developments in scanning soft x‐ray microscopy at the NSLS (invited)

Williams, Shawn ; Jacobsen, Chris ; Kirz, Janos ; Maser, Jörg ; Wirick, Sue ; Zhang, Xiaodong ; Ade, Harald ; Rivers, Mark

Proceedings of the 5th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Stony Brook, New York (USA) (18−22 July 1994): Review of Scientific Instruments, February 1995, Vol.66(2), pp.1271-1275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.1146020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented modelling in digital circuit CAD systems

Charlton, Colin ; Leng, Paul ; Rivers, Mark

Microprocessing and Microprogramming, 1991, Vol.32(1), pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-6074 ; DOI: 10.1016/0165-6074(91)90329-R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental Distributions in Marine Bivalve Shells as Measured by Synchrotron X-Ray Fluorescence

Thorn, Kurt ; Cerrato, Robert M. ; Rivers, Mark L.

Biological Bulletin, 1 February 1995, Vol.188(1), pp.57-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063185 ; DOI: 10.2307/1542067

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRSUPR: automation and analysis software for wavelength dispersive electron-beam microanalysis on a PC

Donovan, John J. ; Rivers, Mark L. ; Armstrong, John T.

American Mineralogist, March-April, 1992, Vol.77(3-4), p.444(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-004X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X-ray fluorescence microscopy

Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R ; Jones, Keith W

Synchrotron Radiation News, 01 March 1991, Vol.4(2), pp.23-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-0886 ; E-ISSN: 1931-7344 ; DOI: 10.1080/08940889108602607

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major-element ratios in synthetic fluid inclusions by synchrotron X-ray fluorescence microprobe

Vanko, David A. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Bodnar, Robert J.

Chemical Geology, 1993, Vol.109(1), pp.125-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2541 ; DOI: 10.1016/0009-2541(93)90066-R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News and views

Krause, Manfred O ; Caldwell, C. Denise ; Whitfield, Scott B ; Shaphorst, Steve J ; Azuma, Yoshiro ; Gmur, Nicholas F ; Rivers, Mark ; Thorn, Kurt ; Jin, Y

Synchrotron Radiation News, 01 July 1992, Vol.5(4), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-0886 ; E-ISSN: 1931-7344 ; DOI: 10.1080/08940889208602691

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microfocusing 4-keV to 65-keV xrays with bent Kirkpatrick-Baez mirrors

Eng, Peter J ; Rivers, Mark L ; Yang, Bingxin X ; Schildkamp, Wilfried

25 September 1995, Vol.2516, pp.41-51

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819418753 ; ISBN: 0819418757 ; DOI: 10.1117/12.221682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray imaging of calcium deposits in human cartilage

Buckley, Christopher J ; Burge, Ronald E ; Foster, Guy F ; Ali, S. Y ; Scotchford, C. A ; Dunsmuir, John H ; Ferguson, S. R ; Rivers, Mark L

13 January 1993, Vol.1741, pp.363-372

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819409140 ; ISBN: 0819409146 ; DOI: 10.1117/12.138752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (4)
 2. 1992đến1992  (3)
 3. 1993đến1993  (3)
 4. 1994đến1995  (8)
 5. Sau 1995  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rivers, Mark L
 2. Rivers, Mark
 3. Rivers, M
 4. Sutton, Stephen R.
 5. Rivers, M.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...