skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Năm xuất bản: 1989đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
America, religions and religion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America, religions and religion

Albanese Catherine L.

Belmont, Calif. : Wadsworth Pub. Co., c1992. - (200.973 ALB 1992) - ISBN0534164889 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People
Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1990. - (200.973 BUT 1990) - ISBN0-674-05600-0;ISBN0-674-05601-9

Truy cập trực tuyến

3
Nature religion in America : from the Algonkian Indians to the New Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature religion in America : from the Algonkian Indians to the New Age

Albanese Catherine L.

Chicago : University of Chicago Press, 1990. - (200.973 ALB 1990) - ISBN0226011453 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The Puritan ordeal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Puritan ordeal

Delbanco Andrew

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1989. - (285 DEL 1989) - ISBN0674740556 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture

Blumhofer Edith Waldvogel.

Urbana : University of Illinois Press, c1993. - (289.9 BLU 1993) - ISBN0252016483;ISBN0252062817 (pbk. : acid-free paper))

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Dictionary of Christianity in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Christianity in America

Reid Daniel G.; Linder Robert Dean; Shelley Bruce L; Stout Harry S

Downers Grove, Ill. : Intervarsity Press, c1990. - (277 DIC 1990) - ISBN083081776X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
A History of Christianity in the United States and Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of Christianity in the United States and Canada

Noll Mark A.

Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans, c1992. - (277 NOL 1992) - ISBN0802837034 (cloth);ISBN0802806511 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The Black church in the African-American experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black church in the African-American experience

Lincoln C. Eric; Mamiya Lawrence H

Durham : Duke University Press, 1990. - (277.3 LIN 1990) - ISBN0822310570;ISBN0822310732 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The democratization of American Christianity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The democratization of American Christianity

Hatch Nathan O.

New Haven : Yale University Press, c1989. - (277 HAT 1989) - ISBN0300044704 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Charles Sanders Peirce : a life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Sanders Peirce : a life

Brent Joseph.

Bloomington : Indiana University Press, c1993. - (191 BRE 1993) - ISBN0253312671 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
The new religious movements experience in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new religious movements experience in America

Gallagher, Eugene V

ISBN10: 0313328072 ; ISBN13: 9780313328077 ; E-ISBN10: 0313062919 ; E-ISBN13: 9780313062919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Islam in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam in America

Jane I.Smith

E-ISBN 0231109660 ; E-ISBN 0231109679 ; E-ISBN 9780231109673 ; E-ISBN 9780231109666

Toàn văn sẵn có

13
Pragmatism and the Problem of Race
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pragmatism and the Problem of Race

Koch, Donald F. ; Lawson, Bill E.;

ISBN: 9780253343611 ; E-ISBN: 9780253027696 ; E-ISBN: 0253027691

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Education of John Dewey A Biography.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Education of John Dewey A Biography.

Jay Martin

E-ISBN 0231116764 ; E-ISBN 9780231116763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Annual report for ...
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report for ...

United States, National Aeronautics and Space Administration

2000

Continues ISSN: 0884-8580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Judaism in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judaism in America

Marc Lee Raphael

E-ISBN 0231120605 ; E-ISBN 9780231120616

Toàn văn sẵn có

17
Democracy and tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and tradition

Stout, Jeffrey

E-ISBN 0691102937 ; E-ISBN 0691123829 ; E-ISBN 9780691123820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Record
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Record

United States

v.26 2000 +suppl.

ISSN: 0145-8566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
New Faiths, Old Fears Muslims and Other Asian Immigrants in American Religious Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Faiths, Old Fears Muslims and Other Asian Immigrants in American Religious Life

Bruce B. Lawrence

E-ISBN 0231115202 ; E-ISBN 9780231115216 ; E-ISBN 9780231505475

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Take Me for a Ride: coming of age in a destructive cult

Laxer, Mark Eliot

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (8)
 2. 1991đến1992  (3)
 3. 1993đến1994  (5)
 4. 1995đến1999  (6)
 5. Sau 1999  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (38)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (32)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Albanese Catherine L
 2. Raphael, Marc Lee
 3. Stout, Jeffrey
 4. Woods Jr., Thomas
 5. Alcott, Louisa May

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...