skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.497  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản 1989đến1997 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for specifying user interfaces and programming system running a multiple user interface computer

Diel; Hans H ; Dockweiler; Hans G ; Welsch; Martin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SPECIFYING USER INTERFACES AND PROGRAMMING SYSTEM RUNNING A MULTIPLE USER INTERFACE TYPE COMPUTER

Diehl, Hans ; Dockweiler, Hans, Guenter ; Welsch, Martin H

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SPECIFYING USER INTERFACES AND PROGRAMMING SYSTEM RUNNING A MULTIPLE USER INTERFACE TYPE COMPUTER

Diehl, Hans ; Dockweiler, Hans, Guenter ; Welsch, Horst

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user interface builder for a user interface server

Oldfield, William T ; Wierwille, Robert L ; Wiss, Richard ; Scott, Chris ; Toland, Barbara ; White, Ronald B

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHICAL USER INTERFACES

Oliver F Morgan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE UNIFYING SYSTEM

Matsuda Yoshihisa

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SPECIFYING USER INTERFACES AND PROGRAMMING SYSTEM RUNNING A MULTIPLE USER INTERFACE TYPE COMPUTER

Diehl, Hans ; Dockweiler, Hans, Guenter ; Welsch, Martin H

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SPECIFYING USER INTERFACES AND PROGRAMMING SYSTEM RUNNING A MULTIPLE USER INTERFACE TYPE COMPUTER

Diel, Hans H ; Dockweiler, Hans G ; Welsch, Martin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SPECIFYING USER INTERFACES AND PROGRAMMING SYSTEM RUNNING MULTIPLE USER INTERFACE TYPE COMPUTER

Hans H. Diel ; Hans Gunter Dockweiler ; Martin Nmn Welsch

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE TERMINAL FOR NETWORK CONTROL SYSTEM

Yokoyama Masahisa

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time-space object containment for graphical user interface

Moran; Thomas P ; Pederson; Elin R ; Mccall; Michael K ; Halasz; Frank G

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interfaces having animated control elements

Robert G. Johnston Jr ; Elizabeth Robinson Moller ; Robert R Ulrich

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR USER INTERFACE AND DATA PROCESSING SYSTEM

Teimosuii Jiyon Matsusaro ; Denisu Jieimuzu Shiyumitsuto

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pc based ultrasound device with virtual control user interface

Albert Vera ; William E. Glenn ; John W Marcinka ; Robert L Dhein

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PC BASED ULTRASOUND DEVICE WITH VIRTUAL CONTROL USER INTERFACE

Vera, Albert ; Glenn, William, E ; Marcinka, John, W ; Dhein, Robert, L

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MEDICATION INFUSION SYSTEM

Koenig, Paul A ; Slate, John B ; Hague, Clifford W ; Colman, Fredric C ; Rule, O. Rey, III

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snap control for relocating elements of a graphical user interface

Redpath; Sarah D

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for dynamically sharing user interface displays among a plurality of application program

Stucka; Joan E ; Wiss; Richard

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive graphics video standards format converter user-interface

Oakley; David ; Hellmer; Michael J

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHICAL USER INTERFACES HAVING ANIMATED CONTROL ELEMENTS

Johnston, Robert, G., Jr ; Moller, Elizabeth, Robinson ; Ulrich, Robert, R

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.497  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8.492)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (365)
 2. 1990đến1990  (441)
 3. 1991đến1991  (565)
 4. 1992đến1993  (1.654)
 5. Sau 1993  (5.472)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.832)
 2. French  (2.010)
 3. German  (1.495)
 4. Spanish  (40)
 5. Korean  (37)
 6. Norwegian  (36)
 7. Finnish  (36)
 8. Chinese  (36)
 9. Russian  (27)
 10. Italian  (22)
 11. Dutch  (13)
 12. Portuguese  (11)
 13. Japanese  (10)
 14. Turkish  (3)
 15. Romanian  (2)
 16. Czech  (1)
 17. Greek  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Shan
 2. Marks, Harvey
 3. Young, Patrick
 4. Anderson, David
 5. Faber, Michael W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...