skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30.605.381  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry for changing times

Hill John William; Hill Cynthia S

New York : Macmillan, 1988 - (540 HIL 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
2
General chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry

Holtzclaw Jr. Henry F.; Robinson W.R

Lexington : D.C. Heath and Com., 1988 - (540 HOL 1988) - ISBN0669128619

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry

Holtzclaw H.F.; Robinson W.R

Lexington : D.C. Heathaud comp, C.1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to general, organic, and biological chemistry

Ouellette Robert J.

New York : Macmillan ; London : Collier Macmillan, c1988. - (540 OUE 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 10

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.10) 1988) - ISBN3540190600

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th. part 12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th. part 12

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.12) 1988) - ISBN3540189521

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary chemisty. Volume 19 th.part 6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary chemisty. Volume 19 th.part 6

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.6) 1988) - ISBN3540187111

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá vô cơ : hệ B

Nguyễn Đình Bảng

H. : ĐHTHHN, 1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th. part 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th. part 4

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.4) 1988) - ISBN354018709X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 9

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.9) 1988) - ISBN3540189556

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 3

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(20.3) 1988) - ISBN3540501444

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 3

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.3) 1988) - ISBN3540182497

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 7

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.7) 1988) - ISBN3540187839

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 11

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.11) 1988) - ISBN3540192182

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 8

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.8) 1989) - ISBN3540188606

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 4

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(20.4) 1989) - ISBN3540503471

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 5

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(20.5) 1988) - ISBN3540507299

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 2

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(20.2) 1988) - ISBN3540500596

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 19 th.part 5

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(19.5) 1988) - ISBN3540187103

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 20 th.part 1

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1988 - (547 BEI(20.1) 1988) - ISBN3540194991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 30.605.381  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (656.032)
 2. Toàn văn trực tuyến (30.238.660)
 3. Trong mục lục thư viện (546)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (4.380.159)
 2. 1991đến1993  (4.624.591)
 3. 1994đến1996  (4.757.695)
 4. 1997đến2000  (7.449.498)
 5. Sau 2000  (9.393.469)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22.876.590)
 2. German  (7.688.266)
 3. French  (4.014.967)
 4. Korean  (863.286)
 5. Spanish  (531.391)
 6. Russian  (507.948)
 7. Italian  (361.065)
 8. Portuguese  (294.819)
 9. Chinese  (290.652)
 10. Finnish  (187.657)
 11. Norwegian  (155.775)
 12. Danish  (112.472)
 13. Japanese  (104.198)
 14. Dutch  (76.492)
 15. Czech  (59.946)
 16. Hungarian  (33.203)
 17. Romanian  (32.253)
 18. Turkish  (29.307)
 19. Polish  (23.735)
 20. Greek  (6.543)
 21. Arabic  (1.101)
 22. Ukrainian  (849)
 23. Lithuanian  (673)
 24. Icelandic  (670)
 25. Slovak  (149)
 26. Vietnamese  (127)
 27. Serbo-Croatian  (47)
 28. Thai  (31)
 29. Persian  (14)
 30. Hebrew  (12)
 31. Tagalog  (11)
 32. Malay  (2)
 33. Malayalam  (1)
 34. Burmese  (1)
 35. Maori  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. And Others
 2. Shimizu, N.
 3. 편집부
 4. Lavorel, B.
 5. Niaz, Mansoor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...