skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 162.000  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Brands, H. W. ; Kissinger, Henry

Political Science Quarterly, 24/1994, Vol.109(5), p.903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2152537

Toàn văn sẵn có

2
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu

Stanford, Calif. : Stanford University Press, [1991] - (327.52 TOB 1991) - ISBN0-8047-1952-7;ISBN0-8047-1951-9

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Nyhart, Nina

Poetry, June, 1996, Vol.168(3), p.158(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-2032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Thomas, Lorenzo

Callaloo, 1999, Vol.22(2), pp.280-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492 ; E-ISSN: 1080-6512

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Thomas, Lorenzo

Callaloo, Spring, 1999, Vol.22(2), p.280(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Van Winckel, Nance

The Virginia Quarterly Review, 1 April 1999, Vol.75(2), pp.311-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042675X

Toàn văn không sẵn có

7
U.S. diplomacy since 1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. diplomacy since 1900

Schulzinger Robert D.

New York : Oxford University Press, 2002. - (327.73 SCH 2002) - ISBN0195142217 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy

ISBN0-275-95374-2;ISBN0-275-95375-0;ISBN0-313-01885-5

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Karp, Aaron

Air Cargo World, Dec 4, 2004, p.1

ISSN: 15428591

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Far Eastern Economic Review, Jun 23, 1994, Vol.157(25), p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Far Eastern Economic Review, Mar 31, 1994, Vol.157(13), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Renaissance: An Encyclopedia for Students

ISBN: 978-0-684-31424-2

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Jensen, De Lamar

Europe, 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World

ISBN: 978-0-684-31423-5

Toàn văn sẵn có

14
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Holsti, K. J.

Taming the Sovereigns : Institutional Change in International Politics, 6, pp.178-210

Online ISBN: 9780511491382 ; Hardback ISBN: 9780521834032 ; Paperback ISBN: 9780521541923 ; DOI: 10.1017/CBO9780511491382.007

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Brown, S.

International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, pp.3695-3697

ISBN: 978-0-08-043076-8 ; ISBN: 978-0-08-054805-0 ; DOI: 10.1016/B0-08-043076-7/01260-2

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Dictionary of American History

ISBN: 978-0-684-31415-0

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Ancient Greece and Rome

ISBN: 978-0-684-31594-2

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The Middle Ages

ISBN: 978-0-684-31595-9

Toàn văn sẵn có

19
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Toàn văn không sẵn có

20
DIPLOMACY
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

VER

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 162.000  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (11.133)
 2. 1991đến1993  (14.286)
 3. 1994đến1996  (17.645)
 4. 1997đến2000  (37.170)
 5. Sau 2000  (81.766)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (108.748)
 2. Portuguese  (955)
 3. French  (418)
 4. German  (281)
 5. Spanish  (253)
 6. Korean  (139)
 7. Japanese  (47)
 8. Italian  (35)
 9. Chinese  (30)
 10. Multiple languages  (24)
 11. Hebrew  (17)
 12. Russian  (10)
 13. Dutch  (8)
 14. Hungarian  (7)
 15. Polish  (4)
 16. Norwegian  (3)
 17. Turkish  (3)
 18. Serbo-Croatian  (3)
 19. Czech  (2)
 20. Albanian  (2)
 21. Romanian  (2)
 22. Finnish  (2)
 23. Lithuanian  (1)
 24. Armenian  (1)
 25. Arabic  (1)
 26. Bokmål, Norwegian  (1)
 27. Greek  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Vatikiotis, Michael
 3. Baum, Julian
 4. Sharp, Paul
 5. Hocking, Brian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...