skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.636.829  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

China Economic Review, July, 1999, Vol.9(7), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-951X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals :‰bproblems and solutions

Salomons W.; Forstner Ulrich; Mader P

Berlin ; New York : Springer-Verlag, c1995. - (363.738 SAL 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2004, Vol.27, pp.224-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-51356-4 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(04)80029-1

Toàn văn không sẵn có

4
Hydrogen in Metals III
Hydrogen in Metals III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen in Metals III

ISBN3-540-61639-X;ISBN3-540-69988-0

Truy cập trực tuyến

5
A manual for the chemical analysis of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A manual for the chemical analysis of metals

Dulski Thomas R.

West Conshohocken, PA : ASTM, 1996 - (669 DUL 1996) - ISBN0803120664

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2001, Vol.24, pp.253-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50512-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(01)80027-1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2003, Vol.26, pp.243-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50999-4 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(03)80029-6

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2002, Vol.25, pp.257-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50674-0 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(02)80029-0

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Chemical Market Reporter, June 22, 1998, Vol.253(25), p.30

ISSN: 1092-0110

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 1999, Vol.22, pp.242-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50092-2 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(99)80027-0

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 1997, Vol.20, pp.207-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82532-2 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80384-8

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Voet, Gijsbert B. van Der ; Wolff, Frederik A. de

Side Effects of Drugs Annual, 1998, Vol.21, pp.232-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82818-7 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(98)80026-3

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 1995, Vol.19, pp.223-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82531-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80147-3

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Voet, Gijsbert B. van Der ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 2000, Vol.23, pp.231-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-50212-4 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(00)80028-8

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Walsh, Glyn

The Optician, Sep 24, 2004, Vol.228(5970), p.51

ISSN: 00303968

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1991, Vol.15, pp.224-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-89171-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80326-5

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1993, Vol.17, pp.273-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82005-1 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80206-5

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1992, Vol.16, pp.230-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-89657-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80503-3

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, G.B. ; de Wolff, F.A.

Side Effects of Drugs Annual, 1994, Vol.18, pp.240-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-81939-0 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80267-3

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1990, Vol.14, pp.188-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-81346-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80088-1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.636.829  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (228.031)
 2. 1991đến1993  (244.660)
 3. 1994đến1996  (248.066)
 4. 1997đến2000  (381.339)
 5. Sau 2000  (534.733)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.299.546)
 2. German  (88.048)
 3. French  (86.714)
 4. Russian  (18.223)
 5. Japanese  (17.634)
 6. Chinese  (13.341)
 7. Korean  (12.890)
 8. Spanish  (10.591)
 9. Portuguese  (7.085)
 10. Norwegian  (5.577)
 11. Finnish  (3.968)
 12. Italian  (3.536)
 13. Danish  (2.039)
 14. Czech  (1.710)
 15. Romanian  (1.415)
 16. Dutch  (1.393)
 17. Polish  (1.079)
 18. Turkish  (803)
 19. Hungarian  (541)
 20. Thai  (148)
 21. Slovak  (146)
 22. Greek  (116)
 23. Ukrainian  (92)
 24. Arabic  (41)
 25. Persian  (36)
 26. Lithuanian  (34)
 27. Icelandic  (17)
 28. Bokmål, Norwegian  (11)
 29. Hebrew  (6)
 30. Vietnamese  (6)
 31. Serbo-Croatian  (2)
 32. Georgian  (2)
 33. Albanian  (1)
 34. Malay  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (1.071)
 2. T - Technology .  (877)
 3. H - Social sciences.  (765)
 4. R - Medicine.  (153)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Johansson, B.
 2. Eriksson, O.
 3. Norrish, Kevin
 4. Freeman, A. J.
 5. Rubio, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...