skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21.946.229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of industrial Chemistry

Philip J Chenier

kluwer Academic Plenum Publishers; 2002 - (660 PHI 2002)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học

Trần Thị Ái Biên dịch; Từ Văn Mặc Biên dịch

H.: ĐHQG, 2002 - (540 HOA 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical chemistry A molecular approach

Donald A McQuarrie; John D Simon

University Science Books; 1997 - (541.3 DON 1997)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry for changing times

Hill John William; Hill Cynthia S

New York : Macmillan, 1988 - (540 HIL 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá học đại cương : Hoá học lý thuyết cơ sở

Lâm Ngọc Thiềm; Trần Hiệp Hải

H. : ĐHQGHN, 2002 - (540.76 LA-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá học hữu cơ

Ngô Thị Thuận Chủ biên

H.: ĐHQGHN, 2001 - (547 THU 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Prudent Practices in the Laboratory - Handling and Disposal of Chemicals
Prudent Practices in the Laboratory - Handling and Disposal of Chemicals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prudent Practices in the Laboratory - Handling and Disposal of Chemicals

ISBN0-309-05229-7;ISBN0-585-03735-3;ISBN9786610193349;ISBN1-280-19334-4;ISBN0-309-56073-X;ISBN1-60119-162-6

Truy cập trực tuyến

8
Metabolic Pathways of Agrochemicals : Part 2: Insecticides and Fungicides
Metabolic Pathways of Agrochemicals : Part 2: Insecticides and Fungicides
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic Pathways of Agrochemicals : Part 2: Insecticides and Fungicides

ISBN0-85404-499-X;ISBN1-62198-197-5;ISBN1-84755-137-8

Truy cập trực tuyến

9
Metabolic Pathways of Agrochemicals : Part 1: Herbicides and Plant Growth Regulators
Metabolic Pathways of Agrochemicals : Part 1: Herbicides and Plant Growth Regulators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic Pathways of Agrochemicals : Part 1: Herbicides and Plant Growth Regulators

ISBN0-85404-494-9;ISBN1-62198-196-7;ISBN1-84755-138-6

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry : Student Study Guide

Goldberg David E.

New York : McGraw-Hill , 1998 - (540 GOL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Element speciation in bioinorganic chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Element speciation in bioinorganic chemistry

Caroli Sergio Editor

New York : John Wiley & Sons, INC., 1996 - (572 ELE 1996) - ISBN0471576417 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Cooperative chemistry laboratory manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperative chemistry laboratory manual

Cooper Melanie M.

New York : McGraw-Hill, c1996. - (540 COO 1996) - ISBN0070127719

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQG, 2001 - (543 NG-T 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information theory in analytical chemistry

Eckschlager Karel.; Danzer Klaus

New York : Wiley, c1994. - (543 ECK 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solid Sample Analysis : Direct and Slurry Sampling using GF-AAS and ETV-ICP

Kurfürst Ulrich

New York : Springer , 1998 - (543 SOL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Bioorganic chemistry : a chemical approach to enzyme action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioorganic chemistry : a chemical approach to enzyme action

Dugas Hermann.

New York : Springer-Verlag, c1989. - (572 DUG 1989) - ISBN0387967958 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
General chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry

Holtzclaw Jr. Henry F.; Robinson W.R

Lexington : D.C. Heath and Com., 1988 - (540 HOL 1988) - ISBN0669128619

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to organic chemistry

Brown William Henry

New York : Saundes college publishing , 1997 - (547 BRO 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry

Holtzclaw H.F.; Robinson W.R

Lexington : D.C. Heathaud comp, C.1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lange's handbook of chemistry

Dean J. A.

N.Y. : McGraw Hill,Inc., 1992 - (540 DEA 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 21.946.229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (529.515)
 2. Toàn văn trực tuyến (21.639.635)
 3. Trong mục lục thư viện (459)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (3.805.160)
 2. 1991đến1993  (4.057.738)
 3. 1994đến1996  (4.013.525)
 4. 1997đến2000  (6.214.705)
 5. Sau 2000  (3.855.123)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (18.026.495)
 2. English  (4.108.486)
 3. French  (771.282)
 4. Korean  (120.060)
 5. Russian  (101.995)
 6. Spanish  (72.119)
 7. Finnish  (46.151)
 8. Portuguese  (28.346)
 9. Japanese  (25.920)
 10. Italian  (19.510)
 11. Czech  (18.342)
 12. Danish  (14.692)
 13. Dutch  (13.729)
 14. Chinese  (7.627)
 15. Norwegian  (4.797)
 16. Romanian  (3.527)
 17. Hungarian  (2.787)
 18. Icelandic  (2.118)
 19. Polish  (780)
 20. Turkish  (724)
 21. Greek  (301)
 22. Lithuanian  (234)
 23. Ukrainian  (234)
 24. Vietnamese  (154)
 25. Slovak  (137)
 26. Arabic  (128)
 27. Thai  (28)
 28. Serbo-Croatian  (18)
 29. Hebrew  (13)
 30. Bokmål, Norwegian  (9)
 31. Tagalog  (9)
 32. Persian  (8)
 33. Burmese  (1)
 34. Malay  (1)
 35. Maori  (1)
 36. Malayalam  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lippard, Stephen J
 2. Saito, I
 3. Trost, B M
 4. Que, L
 5. Rebek, Julius

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...