skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến1997 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical aging of polymers

Hutchinson, John M

Progress in Polymer Science, 1995, Vol.20(4), pp.703-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0079-6700 ; E-ISSN: 1873-1619 ; DOI: 10.1016/0079-6700(94)00001-I

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Results concerning the Trade-Off between Gaining Energy and Avoiding Predation

Houston, Alasdair I. ; Mcnamara, John M. ; Hutchinson, John M. C.

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 1993, Vol.341(1298), pp.375-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; E-ISSN: 1471-2970 ; DOI: 10.1098/rstb.1993.0123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dyar's Rule and the Investment Principle: optimal moulting strategies if feeding rate is sizedependent and growth is discontinuous

Hutchinson, John M. C. ; Mcnamara, John M. ; Houston, Alasdair I. ; Vollrath, Fritz

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 1997, Vol.352(1349), pp.113-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; DOI: 10.1098/rstb.1997.0007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Stabilising selection in Weldon's snails: a reappraisal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilising selection in Weldon's snails: a reappraisal

Hutchinson, John M C

Heredity, 2/1990, Vol.64(1), pp.113-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-067X ; E-ISSN: 1365-2540 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/hdy.1990.14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friction testing apparatus for oscillating at least one specimen in contact with another

Hutchinson; John M ; Hamer; John C

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for fabrication of graphite/epoxy tools

Hutchinson; John M ; Flynn; Harry M

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Sáng chế  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...