skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the American Society for Information Science xóa Năm xuất bản: 1988đến1991 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System Design and Cataloging Meet the User: User Interfaces to Online Public Access Catalogs

Yee, Martha

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Mar 1991, Vol.42(2), p.78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-Users, Mediated Searches, and Front-End Assistance Programs on Dialog: A Comparison of Learning, Performance, and Satisfaction

Sullivan, Michael ; Borgman, Christine ; Wippern, Dorothy

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Jan 1990, Vol.41(1), p.27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Effective Is Suffixing?

Harman, Donna

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Jan 1991, p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harman, D
  2. Wippern, Dorothy
  3. Sullivan, Michael
  4. Borgman, Christine
  5. Yee, Martha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...