skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40.204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Centers of pedagogy : new structures for educational renewal. Vol 2, Agenda for education in a democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centers of pedagogy : new structures for educational renewal. Vol 2, Agenda for education in a democracy

Patterson Robert S; Michelli Nicholas M.; Pacheco Arturo

San Francisco : Jossey-Bass, c1999. - (370.7 PAT(2) 1999) - ISBN0787945617 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional development in education new paradigms and practices

Teachers College Press; 1995 - (371.1 PRO 1995)

Truy cập trực tuyến

3
Collaborative peer review : the role of faculty in improving college teaching
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative peer review : the role of faculty in improving college teaching

Keig Larry.; Waggoner M.D

Washington, DC : Graduate School of Education and Human Development, George Washington University, [1994] - (378.73 KEI 1994) - ISBN1878380583

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Education 99/00
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education 99/00

Schultz Frederick Marshall

Guilford, Conn. : Dushkin/McGraw-Hill, c1999. - (370.1 EDU 1999) - ISBN0070398038

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Teaching portfolios : Presenting your professional best
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching portfolios : Presenting your professional best

Rieman Patricia L.

Boston : McGraw-Hill, 2000 - (371.3 RIE 2000) - ISBN007239093X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Pursuing professional development : the self as source
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pursuing professional development : the self as source

Bailey Kathleen M.; Curtis Andy; Nunan David

Boston, MA : Heinle & Heinle, 2001. - (370.71 BAI 2001) - ISBN0838411304 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
The tunnel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tunnel

Gass William H.

New York : Knopf, 1995. - (813 GAS 1995) - ISBN0679437673 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Decline and fall
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decline and fall

Waugh Evelyn

New York : A.A. Knopf : Distributed by Random House, c1993 - London : Everyman's library, 1993 - (823 WAU 1993) - (823 NEW 1998) - ISBN067942041X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leave the dishes in the sink adventures of an activist in conservative Utah

Thorne Alison Comish

Utah State University Press; 2002 - (378.12092)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cratis Williams chronicles I come to Boone

Williams Cratis D; Williams David Cratis; Beaver Patricia D

Appalachian Consortium Press; 1999 - (370.92)

Truy cập trực tuyến

11
Developing teaching style in adult education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing teaching style in adult education

Heimlich Joe E.; Norland Emmalou

San Francisco : Jossey-Bass, 1994 - (374 HEI 1994) - ISBN0787900133

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
American education : an introduction to teaching
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American education : an introduction to teaching

Johansen John H.; Henniger Michael L; Johnson James A.

Madison, Wis. : Brown & Benchmark, 1993 - (371.1 JOH 1993) - ISBN0697125785;ISBN9780697125781‰q(pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
What to look for in a classroom : and other essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What to look for in a classroom : and other essays

Kohn Alfie.

San Francisco : Jossey-Bass, c1998. - (371.1 KOH 1998) - ISBN078794453X (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality basic education the development of competence

Freeman Joan

Unesco; 1992 - (370 FRE 1992)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers schools and society

Sadker Myra Pollack; Sadker David Miller

McGraw Hill; 1991 - (371.1 SAD 1991)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The employment of English theory jobs and the future of literary studies

Bérubé Michael

New York University Press; 1998 - (807)

Truy cập trực tuyến

17
Teachers, schools, and society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teachers, schools, and society

Sadker Myra Pollack; Sadker David Miller; Sadker David Miller

Boston : McGraw Hill, 2000 - (371 SAD 2000) - ISBN0072287950

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
A lifetime of labor : the autobiography of Alice H. Cook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A lifetime of labor : the autobiography of Alice H. Cook

Cook Alice Hanson.; Daniels Arlene Kaplan

New York : Feminist Press at the City University of New York, 1998. - (331 COO 1998) - ISBN1558612572

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manifesto of a tenured radical

Nelson Cary

New York University Press; 1997 - (378.73 NEL 1997)

Truy cập trực tuyến

20
The Alchemy of Race and Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Alchemy of Race and Rights

Williams Patricia J.

Cambridge : Harvard University Press , 1991 - (342.73 WIL 1991) - ISBN0674014707 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 40.204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (4.817)
 2. 1990đến1992  (7.160)
 3. 1993đến1995  (7.598)
 4. 1996đến1999  (10.395)
 5. Sau 1999  (10.234)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (34.204)
 2. French  (136)
 3. Spanish  (130)
 4. Portuguese  (73)
 5. Arabic  (61)
 6. German  (40)
 7. Japanese  (37)
 8. Turkish  (8)
 9. Dutch  (8)
 10. Korean  (6)
 11. Chinese  (4)
 12. Finnish  (2)
 13. Danish  (2)
 14. Hungarian  (1)
 15. Macedonian  (1)
 16. Norwegian  (1)
 17. Russian  (1)
 18. Italian  (1)
 19. Malay  (1)
 20. Vietnamese  (1)
 21. Maori  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Nelms, Ben
 3. Nelms, Ben F.
 4. Moore, John W.
 5. Vaughn, Sharon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...