skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Năm xuất bản: 1987đến1997 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coding strategies and recognition of melodies

Mikumo, M

Shinrigaku kenkyu : The Japanese journal of psychology, December 1990, Vol.61(5), pp.291-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5236 ; PMID: 2090844 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of music on relieving pain associated with a compulsory posture

Ishii, C ; Hagihara, S ; Minamisawa, R

Nihon Kango Kagakkai shi = Journal of Japan Academy of Nursing Science, July 1993, Vol.13(1), pp.20-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0287-5330 ; PMID: 8364698 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of musical experiences on discrimination of two-pure-tone simultaneous intervals.

谷口, 高士 ; Taniguchi, Takashi

心理学研究, 1989, Vol.60(3), pp.148-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5236 ; DOI: 10.4992/jjpsy.60.148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laryngeal movements during wind instruments play

Mukai, S

Nihon Jibiinkoka Gakkai kaiho, February 1989, Vol.92(2), pp.260-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-6622 ; PMID: 2746428 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mood congruent effects by music on word cognition.

谷口, 高士 ; Taniguchi, Takashi

心理学研究, 1991, Vol.62(2), pp.88-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5236 ; DOI: 10.4992/jjpsy.62.88

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimum listening level of music

Iwamiya, S ; Suzuki, T

The Annals of physiological anthropology = Seiri Jinruigaku Kenkyukai kaishi, July 1988, Vol.7(3), pp.175-82

ISSN: 0287-8429 ; PMID: 3268084 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music playing robots. Development of Anthropomorphic Flutist Robot.

高西, 淳夫 ; Takanishi, Atsuo

日本ロボット学会誌, 1996, Vol.14(2), pp.188-191

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.14.188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal control mechanism in equaled interval tapping

Yamada, M

Applied human science : journal of physiological anthropology, May 1996, Vol.15(3), pp.105-10

ISSN: 1341-3473 ; PMID: 8718822 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music playing robots. Performance Robot of SANSHIN.

伊波, 善清 ; 山城, 毅 ; Iha, Zensei ; Yamashiro, Tsuyoshi

日本ロボット学会誌, 1996, Vol.14(2), pp.172-175

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.14.172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the relation between prototype abstraction and exemplar retention in the memory of melodies

Kaida, A ; Oda, K ; Hakoda, Y

Shinrigaku kenkyu : The Japanese journal of psychology, February 1987, Vol.57(6), pp.365-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5236 ; PMID: 3613298 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EEG Power Spectrum Changes due to Listening to Pleasant Musics and Their Relation to Relaxation Effects.

Kabuto, Michinori ; Kageyama, Takayuki ; Nitta, Hiroshi

Nippon Eiseigaku Zasshi (Japanese Journal of Hygiene), 1993, Vol.48(4), pp.807-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5082 ; DOI: 10.1265/jjh.48.807

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual differences in image and pulse-wave responses elicited by listening to music.

坂本, 弘 ; 杉浦, 静子 ; 林, 文代 ; 稲垣, 千賀子 ; Sakamoto, Hiroshi ; Sugiura, Shizuko ; Hayashi, Fumiyo ; Inagaki, Chikako

日本衛生学雑誌, 1991, Vol.45(6), pp.1053-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5082 ; DOI: 10.1265/jjh.45.1053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noise surveys in discotheques in Hong Kong

Tan, T C ; Tsang, H C ; Wong, T L

Industrial health, 1990, Vol.28(1), pp.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8366 ; PMID: 2323963 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hearing Loss Induced by Loud Discotheque Music.

川島, 貴之 ; 石井, 甲介 ; 川端, 五十鈴 ; Kawashima, Takayuki ; Ishii, Kousuke ; Kawabata, Isuzu

耳鼻咽喉科臨床, 1996, Vol.89(5), pp.549-554

ISSN: 0032-6313 ; DOI: 10.5631/jibirin.89.549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music as communication tool between patients and care providers

Tanaka, M

[Kango] Japanese journal of nursing, January 1993, Vol.45(1), pp.162-71

ISSN: 0022-8362 ; PMID: 8107359 Version:1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of playing the clarinet on the dentomaxillofacial morphology and function

Ogino, H

Ou Daigaku shigakushi, July 1990, Vol.17(2), pp.131-54

ISSN: 0916-2313 ; PMID: 2132315 Version:1

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction of an affective value scale of music and examination of relations between the scale and a multiple mood scale.

谷口, 高士 ; Taniguchi, Takashi

心理学研究, 1995, Vol.65(6), pp.463-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5236 ; DOI: 10.4992/jjpsy.65.463

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On man and nursing. Social and ethnological aspects of human musicality

Tokumaru, Y

Kango tenbo. The Japanese journal of nursing science, March 1987, Vol.12(4), pp.430-4

ISSN: 0385-549X ; PMID: 3648346 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On man and nursing. Music. 8. Bodily and psychological actions--release of internal rhythm

Shinzato, R

Kango tenbo. The Japanese journal of nursing science, August 1987, Vol.12(9), pp.907-11

ISSN: 0385-549X ; PMID: 3650642 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music and the brain

Tsunoda, T

Kango tenbo. The Japanese journal of nursing science, January 1987, Vol.12(1), pp.55-60

ISSN: 0385-549X ; PMID: 3645192 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 100  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (20)
 2. 1989đến1990  (12)
 3. 1991đến1992  (16)
 4. 1993đến1995  (21)
 5. Sau 1995  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (94)
 2. Sáng chế  (4)
 3. Hình ảnh  (1)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (63)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Inokuchi, Seiji
 2. Taniguchi, Takashi
 3. Watarai, Junji
 4. Takeyama, Isamu
 5. Toda, Yukio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...