skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 1987đến1994 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Alternative Splicing: Mechanistic and Biological Implications of Generating Multiple Proteins from a Single Gene
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative Splicing: Mechanistic and Biological Implications of Generating Multiple Proteins from a Single Gene

Nadal-Ginard, Bernardo ; Gallego, Maria Eugenia ; Andreadis, Athena; Gallego, Maria Eugenia (Editor)

Genetic Engineering, Genetic Engineering

ISBN: 9781468453799 ; ISBN: 1468453793

Toàn văn sẵn có

2
Bilavgaser som närmiljöproblem
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilavgaser som närmiljöproblem

Petersson, Göran

Buller och Avgaser - Slutplädering i Birkagårdsmålet, pp.76-81

ISBN: 9129571685

Toàn văn sẵn có

3
Zur phoniatrischen Betreuung von Patienten mit Stimmfunktionsstörungen
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zur phoniatrischen Betreuung von Patienten mit Stimmfunktionsstörungen

Kitzing, Peter

Aktuelle Probleme der Stimmtherapie, pp.127-132

Toàn văn sẵn có

4
Der Einfluss der Sprache auf einige phoniatrische Störungsbilder
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Einfluss der Sprache auf einige phoniatrische Störungsbilder

Kitzing, Peter

Sind Sprach- und Sprechstörungen durch Dia- und Soziolekte bedingt?, pp.147-163

Toàn văn sẵn có

5
Birth Weight, Breast-Feeding, Postpartum Amenorrhea and Infant Mortality in Three Norwegian Cities during Late Nineteenth and Early Twentieth Century
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth Weight, Breast-Feeding, Postpartum Amenorrhea and Infant Mortality in Three Norwegian Cities during Late Nineteenth and Early Twentieth Century

Rosenberg, Margit

Society, Health and Population during the Demographic Transition, pp.49-59

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

6
Muskulaturens motoriska enheter och fibertyper: dess egenskaper, rekrytering och plasticitet
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muskulaturens motoriska enheter och fibertyper: dess egenskaper, rekrytering och plasticitet

Schantz, Peter

Konditionsträning: i teori och praktik. Rapport från Idrottens forskningsråds konferens på GIH i Stockholm januari 1987 : en sammanställning av medverkande föreläsare, pp.78-91

Toàn văn sẵn có

7
Bibliography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Death by Migration, pp.223-244

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 0521371627 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.010

Toàn văn sẵn có

8
List of Abbreviations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

List of Abbreviations

Death by Migration, pp.xix-xx

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 0521371627 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245

Toàn văn sẵn có

9
Preface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Death by Migration, pp.xiii-xviii

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 0521371627 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.001

Toàn văn sẵn có

10
List of Tables, Figures, and Maps
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

List of Tables, Figures, and Maps

Death by Migration, pp.vii-xii

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 0521371627 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245

Toàn văn sẵn có

11
Contents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

Death by Migration, pp.v-vi

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 0521371627 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245

Toàn văn sẵn có

12
Conclusion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion

Death by Migration, pp.159-161

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 0521371627 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.008

Toàn văn sẵn có

13
The Revolution in Hygiene and Tropical Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Revolution in Hygiene and Tropical Medicine

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.104-129

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.006

Toàn văn sẵn có

14
The Mortality Revolution and the Tropical World: Relocation Costs in the Early Nineteenth Century
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mortality Revolution and the Tropical World: Relocation Costs in the Early Nineteenth Century

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.1-39

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.002

Toàn văn sẵn có

15
Relocation Costs in the Late Nineteenth Century
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relocation Costs in the Late Nineteenth Century

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.80-103

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.005

Toàn văn sẵn có

16
Sanitation and Tropical Hygiene at Midcentury
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanitation and Tropical Hygiene at Midcentury

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.40-61

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.003

Toàn văn sẵn có

17
Killing Diseases of the Tropical World
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Killing Diseases of the Tropical World

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.62-79

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.004

Toàn văn sẵn có

18
Conclusion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.159-161

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.008

Toàn văn sẵn có

19
The Pursuit of Disease, 1870–1914
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pursuit of Disease, 1870–1914

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.130-158

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.007

Toàn văn sẵn có

20
Reactivity of DNA and cis-Diamminedichloroplatinumul(II) in the Presence of Intercalating Agents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactivity of DNA and cis-Diamminedichloroplatinumul(II) in the Presence of Intercalating Agents

Gaucheron, Frederic ; Lemaire, Marie-Agnes ; Malinge, Jean-Marc ; Schwartz, Annie ; Leng, Marc; Legoupil, Laëtitia (Editor)

ISBN: 9781489907400 ; ISBN: 1489907408

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (4)
 2. 1988đến1988  (2)
 3. 1989đến1990  (13)
 4. 1991đến1992  (15)
 5. Sau 1992  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31)
 2. Swedish  (5)
 3. German  (3)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kitzing, Peter
 2. Schnabel, P.
 3. Legoupil, Laëtitia
 4. Petersson, Göran
 5. Atanassov, Krassimir T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...