skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 1985 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EINRICHTUNG ZUM RASTERLINIENWEISEN ABTASTEN
Device for scanning in raster lines

Jahn,Emil ; Hampel,Horst

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical features of the JBIG standard for progressive bi-level image compression

Hampel, Horst ; Arps, Ronald B ; Chamzas, Christos ; Dellert, David ; Duttweiler, Donald L ; Endoh, Toshiaki ; Equitz, William ; Ono, Fumitaka ; Pasco, Richard ; Sebestyen, Istvan ; Starkey, Cornelius J ; Urban, Stephen J ; Yamazaki, Yasuhiro ; Yoshida, Tadashi

Signal Processing: Image Communication, 1992, Vol.4(2), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/0923-5965(92)90017-A

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active implant

Kurze; Peter ; Krysmann; Waldemar ; Knoefler; Wolfram ; Graf; Hans-Ludwig ; Bethmann; Wolfgang ; Hampel; Horst

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVES IMPLANTAT

Kurze,Peter,De ; Krysmann,Waldemar,De ; Knoefler,Wolfram,De ; Graf,Hans-Ludwig,De ; Bethmann,Wolfgang,De ; Hampel,Horst,De

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH IMPROVED SURFACE'S PROPERTIES

Poll,Hans-Ullrich,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Wickleder,Karl-Heinz,DD ; Koetzschke,Hans-Joerg,DD

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH COVERING LAYER

Hampel,Horst,DD ; Starke,Manfred,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hamann,Claus,DD ; Knoefler,Wolfram,DD

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG ZUR BESTRAHLUNG VON BLUTPLASMA UND ANDEREN FLUESSIGKEITEN

Wiesner,Siegfried,DD ; Hampel,Horst,DD ; Frick,Gerhard,DD ; Dehmlow,Ronald,DD ; Wiesner,Anke,DD ; Koerner,Manfred,DD

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (1)
 2. 1987đến1987  (1)
 3. 1988đến1988  (1)
 4. 1989đến1991  (4)
 5. Sau 1991  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (7)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. German  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hampel,Horst,DD
 2. Knoefler,Wolfram,DD
 3. Bethmann,Wolfgang,DD
 4. Hampel, Horst
 5. Equitz, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...