skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 40.959  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1986đến2001 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu

Stanford, Calif. : Stanford University Press, [1991] - (327.52 TOB 1991) - ISBN0-8047-1952-7;ISBN0-8047-1951-9

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Thomas, Lorenzo

Callaloo, 1999, Vol.22(2), pp.280-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492 ; E-ISSN: 1080-6512

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Thomas, Lorenzo

Callaloo, Spring, 1999, Vol.22(2), p.280(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Van Winckel, Nance

The Virginia Quarterly Review, 1 April 1999, Vol.75(2), pp.311-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042675X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Nyhart, Nina

Poetry, June, 1996, Vol.168(3), p.158(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-2032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Soldiers of Diplomacy
Soldiers of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soldiers of Diplomacy

ISBN0-8020-0899-2;ISBN9786612008467;ISBN1-282-00846-3;ISBN1-4426-8008-3

Truy cập trực tuyến

7
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy

ISBN0-275-95374-2;ISBN0-275-95375-0;ISBN0-313-01885-5

Truy cập trực tuyến

8
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Reader's Guide to the Social Sciences

ISBN: 9781579580919

Toàn văn sẵn có

9
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Dictionary of World Philosophy

ISBN: 9780203185964

Toàn văn sẵn có

10
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World

ISBN: 9780674511736

Toàn văn sẵn có

11
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Rawson's Dictionary of American Quotations

ISBN: 0670100021

Toàn văn sẵn có

12
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Bloomsbury Thematic Dictionary of Quotations

ISBN: 9780747531166

Toàn văn sẵn có

13
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

A Rich Broth: Memoirs of a Canadian Diplomat, Chapter Sixteen, p.195

ISBN: 9780886292041 ; E-ISBN: 9780773573802 ; E-ISBN: 0773573801

Toàn văn sẵn có

14
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Respectfully Quoted

ISBN: 0844405383

Toàn văn sẵn có

15
Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988
Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988

ISBN0-7735-0920-8;ISBN0-7735-0955-0;ISBN9786612856037;ISBN0-7735-6350-4;ISBN1-282-85603-0

Truy cập trực tuyến

16
Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958
Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958

ISBN0-7735-1435-X;ISBN9786612854101;ISBN0-7735-6619-8;ISBN1-282-85410-0

Truy cập trực tuyến

17
Documents of American Diplomacy: From the American Revolution to the Present
Documents of American Diplomacy: From the American Revolution to the Present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documents of American Diplomacy: From the American Revolution to the Present

ISBN1-57356-847-3

Truy cập trực tuyến

18
Liberal Diplomacy and German Unification: The Early Career of Robert Morier
Liberal Diplomacy and German Unification: The Early Career of Robert Morier
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Diplomacy and German Unification: The Early Career of Robert Morier

ISBN0-313-02872-9;ISBN0-275-96730-1

Truy cập trực tuyến

19
The Social Politics of Medieval Diplomacy: Anglo-German Relations (1066-1307)
The Social Politics of Medieval Diplomacy: Anglo-German Relations (1066-1307)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Politics of Medieval Diplomacy: Anglo-German Relations (1066-1307)

ISBN0-472-11061-6;ISBN9786612437823;ISBN0-472-02418-3;ISBN1-282-43782-8

Truy cập trực tuyến

20
War, Diplomacy, and Development: The United States and Mexico, 1938-1954
War, Diplomacy, and Development: The United States and Mexico, 1938-1954
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

War, Diplomacy, and Development: The United States and Mexico, 1938-1954

ISBN0-8420-2550-2;ISBN0-585-12088-9

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 40.959  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (3.359)
 2. 1989đến1991  (5.329)
 3. 1992đến1994  (6.667)
 4. 1995đến1998  (12.258)
 5. Sau 1998  (13.346)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (32.100)
 2. French  (280)
 3. German  (119)
 4. Spanish  (91)
 5. Portuguese  (61)
 6. Italian  (20)
 7. Japanese  (18)
 8. Hebrew  (14)
 9. Norwegian  (4)
 10. Chinese  (4)
 11. Lithuanian  (4)
 12. Russian  (3)
 13. Hungarian  (3)
 14. Dutch  (3)
 15. Korean  (2)
 16. Arabic  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Blank, Stephen
 3. Dingman, Roger
 4. Talbott, Strobe
 5. Cooper, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...