skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1986đến2001 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The almanac of American politics, 1998 : the senators, the representatives, and the governors : their records and election results, their states and districts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The almanac of American politics, 1998 : the senators, the representatives, and the governors : their records and election results, their states and districts

Barone Michael; Cohen Richard E; Ujifusa Grant

Washington, D.C. : National Journal, 1997 - (328.73 BAR 1997) - ISBN0892340819

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The almanac of American politics, 1990 : the senators, the representatives, and the governors : their records and election results, their states and districts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The almanac of American politics, 1990 : the senators, the representatives, and the governors : their records and election results, their states and districts

Barone Michael.; Ujifusa Grant

Washington, D.C. : National Journal, c1989. - (328.73 BAR 1989) - ISBN0892340436

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Putting people first : how we can all change America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting people first : how we can all change America

Clinton Bill; Gore Albert

New York : Times Books, c1992. - (324.973 CLI 1992) - ISBN0812921933 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Packaging The Presidency : A History and Criticism of Presidential Campaign Advertising
Packaging The Presidency : A History and Criticism of Presidential Campaign Advertising
Packaging The Presidency : A History and Criticism of Presidential Campaign Advertising
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packaging The Presidency : A History and Criticism of Presidential Campaign Advertising

New York : Oxford University Press, 1996. - (324.7 JAM 1996) - ISBN0-19-508942-1;ISBN0-19-976241-4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barone Michael
  2. Ujifusa Grant
  3. Clinton Bill
  4. Gore Albert
  5. Cohen Richard E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...