skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 842.566  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1986đến2001 xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

China Economic Review, July, 1999, Vol.9(7), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-951X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Burrows, Desmond D.

Clinics in Dermatology, 1997, Vol.15(4), pp.505-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-081X ; DOI: 10.1016/S0738-081X(97)00054-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Anonymous

Machine Design, Feb 8, 1996, Vol.68(3), p.85

ISSN: 00249114 ; E-ISSN: 19449577

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Michel Armand ; Fouzia El Kadiri Cherkaoui El Moursly

Toàn văn sẵn có

5
Metals handbook . Volume 13, Corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals handbook . Volume 13, Corrosion

ASM Handbook Committee.; ASM International. Handbook Committee.

Metals Park, Ohio : American Society for Metals, c1987 - ISBN0871700077

Truy cập trực tuyến

6
Hydrogen in Metals III
Hydrogen in Metals III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen in Metals III

ISBN3-540-61639-X;ISBN3-540-69988-0

Truy cập trực tuyến

7
Diffusion in Solid Metals and Alloys
Diffusion in Solid Metals and Alloys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusion in Solid Metals and Alloys

ISBN3-540-50886-4

Truy cập trực tuyến

8
Competitiveness of the U.S. Minerals and Metals Industry
Competitiveness of the U.S. Minerals and Metals Industry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitiveness of the U.S. Minerals and Metals Industry

ISBN0-309-04245-3;ISBN9786610212521;ISBN1-280-21252-7;ISBN0-309-57197-9;ISBN0-585-15537-2

Truy cập trực tuyến

9
Thermal Conductivity of Pure Metals and Alloys
Thermal Conductivity of Pure Metals and Alloys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal Conductivity of Pure Metals and Alloys

ISBN3-540-53512-8;ISBN9783540467307

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

By Chris Adams

Wall Street Journal, Jun 30, 1998, p.R7

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Adams, Chris

Wall Street Journal, Jun 19, 1997, p.R, 11:5

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

James, N

Antiquity, Vol.74(286), p.953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003598X ; E-ISSN: 17451744

Toàn văn sẵn có

13
Heavy Metals
Heavy Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals

ISBN3-642-79318-5;ISBN3-540-58508-7;ISBN3-642-79316-9

Truy cập trực tuyến

14
Magnetic transition metals
Magnetic transition metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic transition metals

ISBN3-540-56064-5

Truy cập trực tuyến

15
Glassy Metals III
Glassy Metals III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glassy Metals III

ISBN3-540-57440-9;ISBN3-540-48154-0

Truy cập trực tuyến

16
Catalysis by Metals
Catalysis by Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalysis by Metals

ISBN3-540-63708-7;ISBN3-662-06221-6

Truy cập trực tuyến

17
Metals and Genetics
Metals and Genetics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and Genetics

ISBN0-306-46101-3;ISBN1-4613-7140-6;ISBN1-4615-4723-7

Truy cập trực tuyến

18
Oxidation of Metals
Oxidation of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation of Metals

ISBN1-4684-8922-4;ISBN0-306-30200-4;ISBN1-4684-8920-8

Truy cập trực tuyến

19
Toxicology of Metals
Toxicology of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicology of Metals

ISBN3-642-79164-6;ISBN3-540-58281-9;ISBN3-642-79162-X

Truy cập trực tuyến

20
Explaining Metals Prices
Explaining Metals Prices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Metals Prices

ISBN94-010-7712-6;ISBN0-89838-293-9;ISBN94-009-2687-1

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 842.566  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (261.130)
 2. Trong mục lục thư viện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (132.273)
 2. 1989đến1991  (146.476)
 3. 1992đến1994  (155.020)
 4. 1995đến1998  (223.993)
 5. Sau 1998  (184.804)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (525.713)
 2. Engineering  (44.786)
 3. Metals  (19.390)
 4. Copper  (11.021)
 5. General  (9.719)
 6. Heavy Metals  (9.596)
 7. Biology  (7.497)
 8. Iron  (6.915)
 9. Zinc  (6.460)
 10. Nickel  (6.449)
 11. Cadmium  (5.964)
 12. Lead  (4.786)
 13. Pollution  (4.733)
 14. Sediments  (3.798)
 15. Adsorption  (3.449)
 16. Chromium  (3.089)
 17. Trace Metals  (1.692)
 18. Wastewater Treatment  (1.356)
 19. Metals, Heavy  (1.145)
 20. Rare earth metals  (443)
 21. Chemical Engineering and Technology  (1)
 22. Kim loại đất hiếm  (1)
 23. Hóa vô cơ  (1)
 24. Kim loại  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (743.343)
 2. German  (72.006)
 3. French  (69.532)
 4. Russian  (17.151)
 5. Japanese  (12.212)
 6. Spanish  (8.545)
 7. Portuguese  (5.986)
 8. Norwegian  (5.881)
 9. Italian  (4.960)
 10. Finnish  (4.632)
 11. Korean  (3.975)
 12. Danish  (1.690)
 13. Dutch  (1.559)
 14. Chinese  (1.534)
 15. Romanian  (1.509)
 16. Czech  (996)
 17. Turkish  (695)
 18. Hungarian  (333)
 19. Polish  (233)
 20. Greek  (96)
 21. Arabic  (24)
 22. Icelandic  (20)
 23. Lithuanian  (12)
 24. Persian  (7)
 25. Slovak  (6)
 26. Ukrainian  (6)
 27. Hebrew  (4)
 28. Serbo-Croatian  (2)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lester, J.N.
 2. Johansson, B.
 3. Kettrup, A.
 4. Flores, F.
 5. Weertman, J.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...