skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Năm xuất bản: 1985đến1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Greece
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greece

United States ; United States ; United States ; United States

1989 no.93

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Defense and economic cooperation: agreement between the United States of America and Greece signed at Athens September 8, 1983
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense and economic cooperation: agreement between the United States of America and Greece signed at Athens September 8, 1983

Greece; United States ; United States

Toàn văn sẵn có

3
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1988-1989
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1988-1989

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

4
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1988 June
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1988 June

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

5
Industri : Statistisk årbog 1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1988

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-9038-0

Toàn văn sẵn có

6
Industri : Statistisk årbog 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1986

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-7488-1

Toàn văn sẵn có

7
Årbog for Industristatistik
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Årbog for Industristatistik

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-4917-8

Toàn văn sẵn có

8
Industri : Statistisk årbog 1985
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1985

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-5566-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (6)
 2. Tạp chí  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (4)
 2. Danish  (4)
 3. Dutch  (4)
 4. Italian  (3)
 5. German  (3)
 6. Portuguese  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...