skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1982đến1991 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadcasting policy in Canada and the United Kingdom: politics, technology and ideology

Hutchison, David

Canadian Journal of Communication, May 1990, Vol.15(2), pp.76-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07053657 ; E-ISSN: 14996642

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilization of hydrocracked oils with certain dihydroxy diphenyl oxidation stabilizers

Hutchison; David A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STABILIZATION OF HYDROCRACKED OILS WITH CERTAIN DIHYDROXY DIPHENYL COMPONENTS

Hutchison, David A

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chlorfreie Schmiermittelzusammensetzung zum Schutz von Silber

Hutchison, David Allan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STABILIZATION OF HYDROCRACKED OILS WITH CERTAIN DIHYDROXY DIPHENYL COMPONENTS

Hutchison, David Allan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OLEO LUBRIFICANTE HIDRO-CRAQUEADO,ESTABILIZADO A LUZ;PROCESSO DE INIBICAO DE UM OLEO LUBRIFICANTE HIDRO-CRAQUEADO

Hutchison David Allan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STABILIZATION OF HYDROCARBON OILS WITH CERTAIN DIHYDROXY COMPONENTS

Hutchison, David A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chlorine-free silver protective lubricant composition (II)

Hutchison; David A

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilization of hydrocracked oils against UV-light degradation with certain dihydroxy components

Hutchison; David A

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chlorine-free silver protective lubricant composition (I)

Hutchison; David A ; Moore; Lionel D

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chlorfreie Schmiermittelzusammensetzung zum Schutz von Silber

Hutchison, David Allan ; Moore, Lionel Dewilder

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schmieröle für Mittelschnelle Dieselmotoren

Hutchison, David Allan ; Stauffer, Richard Darrell

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books received

Hutchison, David

Computer Communications, 1989, Vol.12(5), pp.298-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/0140-3664(89)90025-X

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report of the IEEE 802 local network standards Committee: an evaluation

Hutchison, David

Computer Communications, 1982, Vol.5(6), pp.283-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/0140-3664(82)90061-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protocol testing techniques

Wang, Baoyu ; Hutchison, David

Computer Communications, 1987, Vol.10(2), pp.79-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/0140-3664(87)90104-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database/domain approach to distributed systems management

Wang, Baoyu ; Coffield, David ; Hutchison, David

Computer Communications, 1989, Vol.12(6), pp.324-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/0140-3664(89)90002-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ISDN for the UK

Wiley, Aj ; Hutchison, David

Computer Communications, 1985, Vol.8(5), pp.235-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/0140-3664(85)90111-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terminal concentrator for an Ethernet-style local network

Hutchison, David ; Grant, Alastair

Computer Communications, 1983, Vol.6(6), pp.291-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/0140-3664(83)90140-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing local area networks

Coffield, David ; Hutchison, David

Computer Communications, 1985, Vol.8(5), pp.240-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/0140-3664(85)90112-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fieldbus: an emerging communications standard

Armitage, Bruce ; Dunlop, George ; Hutchison, David ; Yu, Shousan

Microprocessors and Microsystems, 1988, Vol.12(10), pp.555-562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9331 ; DOI: 10.1016/0141-9331(88)90004-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (4)
 2. 1983đến1983  (2)
 3. 1984đến1984  (10)
 4. 1985đến1987  (4)
 5. Sau 1987  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25)
 2. German  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hutchison, David
 2. Hutchison, D
 3. Hutchison; David A
 4. Hutchison, David Allan
 5. Coffield, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...