skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa 1982đến1990 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONDUCTIVE FILMS CONTAINING PLASTIC PARTICLES AND A CONDUCTIVE AGENT

Shaw, Michael J

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WATER AND SOLVENT RESISTANT COATED PAPER AND METHOD FOR MAKING THE SAME

Shaw, Michael J ; Thiessen, Robert J

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shaw, Michael J
  2. Thiessen, Robert J

theo chủ đề:

  1. Sciences
  2. Medicine
  3. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...