skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1982đến1985 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIVO AUTOMATICO PER DISEGNARE

Anderka Gerold ; Hampel Horst ; Jozat Walter ; Straszewski Klaus

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2707258

Anderka, Gerold, 2081 Ellerbek, De ; Hampel, Horst, 2081 Boenningstedt, De ; Jozat, Walter, 2357 BAD Bramstedt, De ; Straszewski, Klaus, 2084 Quickborn, De

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,Dr.Med ; Starke,Manfred,Er.Nat ; Bethmann,Wolfgang,Dr.Dr.SC.Med ; Hamann,Claus,Dr.SC.Nat ; Knoefler,Wolfram,-Med

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BESCHICHTETEN IMPLANTATS

Kampfrath,Gerit,DD ; Hamann,Claus,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfgang,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Marx,Guenter,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANTAT MIT VERBESSERTEN OBERFLAECHENEIGENSCHAFTEN

Poll,Hans-Ullrich,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Wickleder,Karl-Heinz,DD ; Koetzschke,Hans-Joerg,DD

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,DD ; Starke,Manfred,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hamann,Claus,DD ; Knoefler,Wolfram,DD

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANTAT MIT VERBESSERTEN OBERFLAECHENEIGENSCHAFTEN

Poll,Hans-Ulrich,Dr.SC.Nat ; Hampel,Horst,Dr.Med ; Knoefler,Wolfram,-Med ; Bethmann,Wolfgang,Dr.Dr.SC.Med ; Wickleder,Karl-Heinz,Dr.Dr.Nat.Habil ; Koetzschke,Hans-Joerg,Dr.SC.Med

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (6)
 2. Italian  (1)
 3. English  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hampel,Horst,DD
 2. Knoefler,Wolfram,DD
 3. Bethmann,Wolfgang,DD
 4. Hampel,Horst,Dr.Med
 5. Hamann,Claus,DD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...