skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.732  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1981đến1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variable user interface construction techniques

Thomas, J.J.

Conference on human factors in computer systems, 1981

Other: ON: DE83002710

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-process user interface

Petravick, D. ; Constanta-Fanourakis, P. ; White, V.

IEEE Trans. Nucl. Sci., 1987, Vol.NS-34

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The University of Alberta user interface management system

Green, Mark

Proceedings of the 12th annual conference on computer graphics and interactive techniques, 01 July 1985, pp.205-213

ISBN: 0897911660 ; ISBN: 9780897911665 ; DOI: 10.1145/325334.325286

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYNGRAPH: A graphical user interface generator

Olsen, Jr, Dan ; Dempsey, Elizabeth

Proceedings of the 10th annual conference on computer graphics and interactive techniques, 01 July 1983, pp.43-50 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0897911091 ; ISBN: 9780897911092 ; DOI: 10.1145/800059.801131

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces to expert systems

Agarwal, A. ; Emrich, M.L.

24. annual meeting of the Institute of Management Science - Southeastern Chapter, 1988

Other: ON: DE89002221

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture for a user interface management system

Thomas, J.J.

Workshop on user interface management system, 1983

Other: ON: DE84003982

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the user in intelligent user interfaces

Stoddard, M.L. ; Douglass, R.J.

CHI '83 conference, 1983

Other: ON: DE83012664

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPICS system: system structure and user interface

West, R.E. ; Bartlett, J.F. ; Bobbitt, J.S. ; Lahey, T.E. ; Kramper, B.J. ; MacKinnon, B.A.

US fall DECUS symposium, 1984

Other: ON: DE84009406

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating an individualized user interface

Tague, J

Proceedings of the 10th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 01 November 1987, pp.57-60

ISBN: 0897912322 ; ISBN: 9780897912327 ; DOI: 10.1145/42005.42013

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A programming language basis for user interface

Olsen, Jr, D

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1989, pp.171-176

ISBN: 0897913019 ; ISBN: 9780897913010 ; DOI: 10.1145/67449.67485

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The user interface and program structure of a graphical VLSI layout editor

Szabó, Kevin ; Elmasry, Mohamed

Proceedings of the SIGCHI/GI Conference on human factors in computing systems and graphics interface, 01 May 1986, pp.219-225 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0897912136 ; ISBN: 9780897912136 ; DOI: 10.1145/29933.275633

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating highly interactive user interfaces

Wiecha, C ; Bennett, W ; Boies, S ; Gould, J

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1989, pp.277-282

ISBN: 0897913019 ; ISBN: 9780897913010 ; DOI: 10.1145/67449.67502

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An object-oriented user interface management system

Sibert, John ; Hurley, William ; Bleser, Teresa

Proceedings of the 13th annual conference on computer graphics and interactive techniques, 31 August 1986, pp.259-268

ISBN: 0897911962 ; ISBN: 9780897911962 ; DOI: 10.1145/15922.15915

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drama and personality in user interface design

Mountford, S ; Buxton, B ; Krueger, M ; Laurel, B ; Vertelney, L

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1989, pp.105-108 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0897913019 ; ISBN: 9780897913010 ; DOI: 10.1145/67449.67471

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An effective graphics user interface for rules and inference mechanisms

Lewis, Ph.D, J

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 12 December 1983, pp.139-143

ISBN: 0897911210 ; ISBN: 9780897911214 ; DOI: 10.1145/800045.801598

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-view approach to constructing user interfaces

Avrahami, Gideon ; Brooks, Kenneth ; Brown, Marc

Proceedings of the 16th annual conference on computer graphics and interactive techniques, 01 July 1989, pp.137-146

ISBN: 0897913124 ; ISBN: 9780897913126 ; DOI: 10.1145/74333.74347

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A high-level user interface management system

Singh, G ; Green, M

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1989, pp.133-138 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0897913019 ; ISBN: 9780897913010 ; DOI: 10.1145/67449.67476

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptable user interfaces for portable, interactive computing software systems

Evans, R ; Fiddian, N ; Gray, W

Proceedings of the Joint Conference on easier and more productive use of computer systems. (part - ii), 21 May 1981, Vol.1981, pp.59-64

ISBN: 0897910648 ; ISBN: 9780897910644 ; DOI: 10.1145/800276.810963

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting user interfaces through copyright: the debate

Samuelson, P

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1989, pp.97-104 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0897913019 ; ISBN: 9780897913010 ; DOI: 10.1145/67449.67470

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A methodology for the specification of graphical user interface

Green, Mark

Proceedings of the 8th annual conference on computer graphics and interactive techniques, 01 August 1981, pp.99-108

ISBN: 0897910451 ; ISBN: 9780897910453 ; DOI: 10.1145/800224.806795

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.732  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (122)
 2. 1982đến1982  (175)
 3. 1983đến1983  (219)
 4. 1984đến1985  (322)
 5. Sau 1985  (894)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. AFIPS Conference Proceedings - 1982 National Computer Conference, AFIPS 1982  (25)
 2. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings  (104)
 3. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering  (111)
 4. Proceedings of the 15th annual conference on computer science  (18)
 5. Proceedings of the 19th Design Automation Conference  (21)
 6. Proceedings of the 1st annual ACM SIGGRAPH symposium on user interface software  (21)
 7. Proceedings of the 1st Annual ACM SIGGRAPH Symposium on User Interface Software and Technology, UIST 1988  (20)
 8. Proceedings of the 1st international conference on industrial and engineering applications of artificial intelligence and expert systems  (28)
 9. Proceedings of the 1st International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE 1988  (24)
 10. Proceedings of the 21st conference on winter simulation  (39)
 11. Proceedings of the 2nd annual ACM SIGGRAPH symposium on user interface software and technology  (21)
 12. Proceedings of the 2nd Annual ACM SIGGRAPH Symposium on User Interface Software and Technology, UIST 1989  (18)
 13. Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data  (37)
 14. Proceedings of the international conference on apl  (44)
 15. Proceedings of the Joint Conference on easier and more productive use of computer systems. (part - ii)  (23)
 16. Proceedings of the July 9-12, 1984, national computer conference and exposition  (24)
 17. Proceedings of the May 16-19, 1983, national computer conference  (23)
 18. Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems  (138)
 19. Proceedings of the SIGCHI/GI Conference on human factors in computing systems and graphics interface  (42)
 20. Uist, User Interface Software And Technology, Proceedings Of The Acm Siggraph Symposium  (17)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.721)
 2. Korean  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sibert, John
 2. Fischer, G
 3. Greif, Irene
 4. Wixon, Dennis
 5. Barnard, Phil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...