skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.182  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản 1981đến1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote user interface

Christopher Harding Moller

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE PROCESSOR FOR COMPUTER NETWORK

Hussain, Zubair ; Andreasen, David A ; Buggert, Jerrold E ; Desai, Harshad K

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE PROCESSOR FOR COMPUTER NETWORK

Hussain, Zubair ; Andreasen, David A ; Buggert, Jerrold E ; Desai, Harshad K

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MULTIMODE MEDICATION INFUSION SYSTEM

Koenig, Paul A ; Hague, Clifford W ; Slate, John B ; Colman, Fredric C ; Rule, O. Rey, III

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for multimode medication infusion system

Koenig, Paul A ; Hague, Clifford W ; Slate, John B ; Colman, Fredric C ; Rule, O. Rey, III

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface processor for computer network with maintenance and programmable interrupt capability

Andreasen; David A ; Buggert; Jerrold E ; Desai; Harshad K ; Hussain; Zubair

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE SIMULATION

Simon Love ; Elizabeth Marian Calvert Boswell ; Roger John Quy

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE SYSTEM

Ueno Shinji

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE SYSTEM

Negishi Kazuyoshi ; Mimori Sadamichi ; Yoneda Shigeru ; Mori Fumihiko ; Fujii Yasubumi

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE SYSTEM

Kamata Hajime ; Yano Katsutoshi ; Suzuki Toshimitsu

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE

Kalina Vladimir N,Su ; Shalugin Sergej S,Su ; Shkolyarenko Anatolij K,Su

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE CONTROL SYSTEM

Yokoyama Takanori ; Tani Masayuki ; Arai Toshibumi

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE CONTROL SYSTEM

Yokoyama Takanori ; Tani Masayuki ; Arai Toshibumi

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER'S INTERFACE PROCESSOR

Debuitsudo EI Andoreasun ; Jierarudo II Batsugaato ; Haashiyado Kei Desai ; Zubaiiru Fusain

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR LOGICAL ANALYZER

Kebin Emu Butsushiyu

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECIFICATION OF USER INTERFACE

Shiiizu Teheedo Kuupuman ; Suzan Ruiizu Kureen Watoson

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROTOTYPING SYSTEM FOR USER INTERFACE

Tanaka Atsushi ; Kishimoto Yoshinori

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTELLIGENT USER INTERFACE PROCESSOR

Baba Nobuyuki

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE GENERATION TOOL

Suzuki Fumio ; Ishikawa Hiroshi

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cursor controller user interface system

Mical; Robert J

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.182  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.180)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (30)
 2. 1982đến1982  (43)
 3. 1983đến1983  (46)
 4. 1984đến1985  (159)
 5. Sau 1985  (904)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.070)
 2. German  (240)
 3. French  (188)
 4. Russian  (17)
 5. Portuguese  (3)
 6. Dutch  (3)
 7. Spanish  (2)
 8. Italian  (1)
 9. Norwegian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clancy, Gerald F
 2. Wallach, Steven J
 3. Schleimer, Stephen I
 4. Desai, Harshad K
 5. Buggert, Jerrold E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...