skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Năm xuất bản: 1980đến1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote user interface

Christopher Harding Moller

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE PROCESSOR FOR COMPUTER NETWORK

Hussain, Zubair ; Andreasen, David A ; Buggert, Jerrold E ; Desai, Harshad K

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE PROCESSOR FOR COMPUTER NETWORK

Hussain, Zubair ; Andreasen, David A ; Buggert, Jerrold E ; Desai, Harshad K

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MULTIMODE MEDICATION INFUSION SYSTEM

Koenig, Paul A ; Hague, Clifford W ; Slate, John B ; Colman, Fredric C ; Rule, O. Rey, III

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for multimode medication infusion system

Koenig, Paul A ; Hague, Clifford W ; Slate, John B ; Colman, Fredric C ; Rule, O. Rey, III

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDREG to MEDREG User Interface Requirement

Keller, Raymond L; ACADEMY OF HEALTH SCIENCES (ARMY) FORT SAM HOUSTON TX

Accession Number: ADA189582

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface processor for computer network with maintenance and programmable interrupt capability

Andreasen; David A ; Buggert; Jerrold E ; Desai; Harshad K ; Hussain; Zubair

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological Aspects of Computer Use

Linton, P. H. ; Willcutt, H. C.

M.D. Computing, Jan-Feb, 1985, Vol.2(1), p.64-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0724-6811

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Application Added to Medical Information Network

Online Review, Dec, 1983, Vol.7(6), p.452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-314X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of Computerized Medical Interviews

Slack, W. V.

M.D. Computing, Annual, 1984, Vol.1(5), p.52-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0724-6811

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage Patterns of an Online System

Cooper, M. D.

Journal of the American Society for Information Science, Sept, 1983, Vol.34(5), p.343-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programs for on-line searching. (Software Review) (evaluation)

Wigton, Robert S.

M.D. Computing, July-August, 1986, Vol.3(4), p.45(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0724-6811

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE SIMULATION

Simon Love ; Elizabeth Marian Calvert Boswell ; Roger John Quy

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE SYSTEM

Ueno Shinji

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDREG (Medical Regulating System) and MEDPAR (Medical Patient Accounting and Reporting System) User Interface Requirement

Keller, Raymond L; ACADEMY OF HEALTH SCIENCES (ARMY) FORT SAM HOUSTON TX

Accession Number: ADA194067

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE SYSTEM

Negishi Kazuyoshi ; Mimori Sadamichi ; Yoneda Shigeru ; Mori Fumihiko ; Fujii Yasubumi

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE SYSTEM

Kamata Hajime ; Yano Katsutoshi ; Suzuki Toshimitsu

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE

Kalina Vladimir N,Su ; Shalugin Sergej S,Su ; Shkolyarenko Anatolij K,Su

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE CONTROL SYSTEM

Yokoyama Takanori ; Tani Masayuki ; Arai Toshibumi

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE CONTROL SYSTEM

Yokoyama Takanori ; Tani Masayuki ; Arai Toshibumi

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.299  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (67)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.230)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (52)
 2. 1982đến1983  (103)
 3. 1984đến1985  (175)
 4. 1986đến1988  (581)
 5. Sau 1988  (388)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.173)
 2. German  (245)
 3. French  (189)
 4. Russian  (17)
 5. Portuguese  (3)
 6. Dutch  (3)
 7. Spanish  (2)
 8. Italian  (1)
 9. Japanese  (1)
 10. Norwegian  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clancy, Gerald F
 2. Wallach, Steven J
 3. Schleimer, Stephen I
 4. Desai, Harshad K
 5. Buggert, Jerrold E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...