skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1979đến1991 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics in the hospitality industry: with a focus on hotel managers

Whitney, David L

International Journal of Hospitality Management, 1990, Vol.9(1), pp.59-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-4319 ; E-ISSN: 1873-4693 ; DOI: 10.1016/0278-4319(90)90034-U

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentional styles and stress factors of hotel sales/marketing managers

Whitney, David L

International Journal of Hospitality Management, 1986, Vol.5(4), pp.197-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-4319 ; E-ISSN: 1873-4693 ; DOI: 10.1016/0278-4319(86)90020-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for the determination of chlorophyll a in samples containing degradation products1

Whitney, David E. ; Darley, W. Marshall

Limnology and Oceanography, January 1979, Vol.24(1), pp.183-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3590 ; E-ISSN: 1939-5590 ; DOI: 10.4319/lo.1979.24.1.0183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic graphics in the exploratory analysis of multivariate data

Marchak, Frank ; Whitney, David

Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 1990, Vol.22(2), pp.176-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-3808 ; E-ISSN: 1532-5970 ; DOI: 10.3758/BF03203141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fogning av en torkväv
Kuivatuskudoksen saumaaminen

Whitney, David P ; Brindle, Steven

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fogning av en torkväv
Kuivatuskudoksen saumaaminen

Whitney, David P ; Brindle, Steven

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verbindung von Trocknerfilz.
Joint pour feutre de séchage.
Dryer fabric seaming

Whitney, David P ; Brindle, Steven

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software training system

Whitney; David R ; Whitney; Ronald B

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software training system

Whitney; David R ; Whitney; Ronald B

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphorus and Potassium Fertilization of Irrigated Alfalfa

Long, James H. ; TenEyck, George R. ; Whitney, David A.

Kansas Agricultural Experiment Station Research Reports, 1983, Vol.0(12)

E-ISSN:2378-5977

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODUCTION DE FIBRE DE RAYONNE EXTRA-SOLIDES
PRODUCTION OF HIGH PERFORMANCE RAYON FIBERS

Whitney, David D ; Murphy, Charles F ; Daul, George C

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLYMERES CONDUCTEURS
CONDUCTIVE POLYMER COMPOSITIONS

Gotcher, Alan J ; Whitney, David W ; Fouts, Robert W., Jr

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

"VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HOCHVEREDELTEN VISKOSEFASERN"

Dean Whitney,David ; Francis Murphy,Charles ; Cecil Daul,George

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODUCTION OF HIGH PERFORMANCE RAYON FIBERS

Whitney, David D ; Murphy, Charles F ; Daul, George C

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRAMSTAELLNING AV RAJONFIBRER MED STOR PRESTATIONSFOERMAOGA

Whitney David Dean ; Murphy Charles Francis ; Daul George Cecil

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONDUCTIVE POLYMER COMPOSITIONS

Gotcher, Alan J ; Whitney, David W ; Fouts, Robert W., Jr

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEITFAEHIGE POLYMER-ZUSAMMENSETZUNG MIT FUELLSTOFFEN

Fouts, Robert W., J.R ; Whitney, David W ; Wasley, Robert ; Walty, Robert ; Gotcher, Alan Jeffrey

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONDUCTIVE POLYMER COMPOSITIONS CONTAINING FILLERS

Fouts, Robert W., J.R ; Whitney, David W ; Wasley, Robert ; Walty, Robert ; Gotcher, Alan Jeffrey

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leitfähige Polymer-Zusammensetzung mit Füllstoffen.
Compositions polymères conductrices contenant une matière de remplissage.
Conductive polymer compositions containing fillers

Fouts, Robert W., J.R ; Whitney, David W ; Wasley, Robert ; Walty, Robert ; Gotcher, Alan Jeffrey

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil conditioners

Hickman, John S ; Whitney, David A

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (1)
 2. 1981đến1981  (1)
 3. 1982đến1982  (2)
 4. 1983đến1984  (5)
 5. Sau 1984  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. German  (7)
 3. French  (4)
 4. Finnish  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Whitney, David W
 2. Whitney, David A.
 3. Fouts, Robert W., J.R
 4. Walty, Robert
 5. Wasley, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...