skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1979đến1991 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Novick, Nancy

Information & Management, 1982, Vol.5(6), pp.349-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; DOI: 10.1016/0378-7206(82)90034-9

Toàn văn sẵn có

2
Concepts in User Interfaces: A Reference Model for Command and Response Languages
Concepts in User Interfaces: A Reference Model for Command and Response Languages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts in User Interfaces: A Reference Model for Command and Response Languages

ISBN3-540-16791-9;ISBN3-540-44840-3

Truy cập trực tuyến

3
User interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Novick, Nancy

Information & Management, 1/1982, Vol.5(6), pp.349-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03787206 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0378-7206(82)90034-9

Toàn văn sẵn có

4
Computers as theatre
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers as theatre

Laurel Brenda.

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub., c1991. - (005.2 LAU 1991) - ISBN0201510480

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The Adaptation of Virtual Man-Computer Interfaces to User Requirements in Dialogs
The Adaptation of Virtual Man-Computer Interfaces to User Requirements in Dialogs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Adaptation of Virtual Man-Computer Interfaces to User Requirements in Dialogs

ISBN3-540-10826-2;ISBN3-540-38713-7

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Schouten, H.J.

CWI Quarterly, 1990, Vol.3(3), pp.203-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0922-5366

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

De Sola Pool, Ithiel

The Information Society, 01 January 1984, Vol.2(3-4), p.429-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-2243 ; E-ISSN: 1087-6537 ; DOI: 10.1080/01972243.1984.9959988

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Braesicke, Carl ; Dean, Jeff ; Fisher, Dave ; Holder, Jim ; Mckinney, Rand ; Nagarsenker, Panna ; Perry, Dewayne ; Rossomando, Phil ; Standish, Tim ; Wisehart, Dick

ACM SIGAda Ada Letters, 01 March 1985, Vol.IV(5), pp.90-96

ISSN: 1094-3641 ; E-ISSN: 1557-9476 ; DOI: 10.1145/1041339.1041344

Toàn văn không sẵn có

9
User interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

de Sola Pool, Ithiel

The Information Society, 01/1984, Vol.2(3-4), pp.429-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-2243 ; E-ISSN: 1087-6537 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01972243.1984.9959988

Toàn văn không sẵn có

10
User interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Braesicke, Carl ; Wisehart, Dick ; Dean, Jeff ; Fisher, Dave ; Holder, Jim ; Mckinney, Rand ; Nagarsenker, Panna ; Perry, Dewayne ; Rossomando, Phil ; Standish, Tim

ACM SIGAda Ada Letters, 03/01/1985, Vol.IV(5), pp.90-96

ISSN: 10943641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1041339.1041344

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional dialogue design applied to modern user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 October 1990, Vol.33(10), pp.109-118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/84537.84559

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Against User Interface Copyright

Stallman, Richard ; Garfinkel, Simson

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 1990, Vol.33(11), p.15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case against user interface consistency

Grudin, Jonathan

Communications of the ACM, 01 October 1989, Vol.32(10), pp.1164-1173 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/67933.67934

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design from a real time perspective

Kuo, Feng-Yang ; Karimi, Jahangir

Communications of the ACM, 01 December 1988, Vol.31(12), pp.1456-1466 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/53580.53584

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLIM: the Common Lisp interface manager

Mckay, Scott

Communications of the ACM, 01 September 1991, Vol.34(9), pp.58-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/114669.114675

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spelling correction in user interfaces

Durham, Ivor ; Lamb, David ; Saxe, James

Communications of the ACM, 01 October 1983, Vol.26(10), pp.764-773 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358413.358426

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The adaptable user interface

Kantorowitz, Eliezer ; Sudarsky, Oded

Communications of the ACM, 01 November 1989, Vol.32(11), pp.1352-1358 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/68814.68820

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking-aloud in user interface design: a method promoting cognitive ergonomics

Jørgensen, Anker Helms

Ergonomics, 01 April 1990, Vol.33(4), p.501-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139008927157

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Intellectual Protection for User Interfaces ?

Shneiderman, Ben;

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 1991, Vol.34(4), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Interface Development Tools

Lee, Ed

IEEE Software, May/Jun 1990, Vol.7(3), pp.31-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07407459 ; E-ISSN: 19374194 ; DOI: 10.1109/52.55225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60.464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (1.755)
 2. 1981đến1982  (2.737)
 3. 1983đến1984  (6.289)
 4. 1985đến1987  (11.911)
 5. Sau 1987  (37.772)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (36.984)
 2. German  (470)
 3. French  (444)
 4. Japanese  (66)
 5. Korean  (46)
 6. Russian  (28)
 7. Catalan  (21)
 8. Spanish  (18)
 9. Portuguese  (10)
 10. Chinese  (8)
 11. Dutch  (8)
 12. Norwegian  (3)
 13. Italian  (2)
 14. Finnish  (2)
 15. Danish  (1)
 16. Romanian  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA
 3. Ballou, Melinda - Carol
 4. Pallatto, John
 5. Sherer, Paul M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...