skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 745  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Năm xuất bản: 1976đến1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Feminist Theory of the State

Douglas, Carol

Off Our Backs, Vol.19(11), p.10

ISSN: 00300071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Journal of the American Planning Association, 31 December 1989, Vol.55(4), p.503-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-4363 ; E-ISSN: 1939-0130 ; DOI: 10.1080/01944368908975442

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The KGB against the Main Enemy: How the Soviet Intelligence Operates against the United States

Crozier, Brian

National Review, Dec 22, 1989, Vol.41(24), p.46(1)

ISSN: 0028-0038

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tempting of America: the Political Seduction of the Law

Levinson, Sanford

The Nation, Dec 18, 1989, Vol.249(21), p.756(4)

ISSN: 0027-8378

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The People Rising: the Campaign Against the Bork Nomination

Levinson, Sanford

The Nation, Dec 18, 1989, Vol.249(21), p.756(1)

ISSN: 0027-8378

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Battle for Justice: How the Bork Nomination Shook America

Levinson, Sanford

The Nation, Dec 18, 1989, Vol.249(21), p.756(1)

ISSN: 0027-8378

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tempting of America: the Political Seduction of the Law

The Economist (US), Dec 16, 1989, Vol.313(7633), p.86(1)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Battle for Justice

The Economist (US), Dec 16, 1989, Vol.313(7633), p.86(1)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy Rights vs. Common Good: New Constitutional Issues

Miller, John E.

School Library Journal, Dec, 1989, Vol.35(16), p.62(1)

ISSN: 0362-8930

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Studies -- Privacy Rights vs. Common Good: New Constitutional Issues (New York Times Current Affairs Series)

Miller, John

School Library Journal, Vol.35(16), p.62

ISSN: 03628930

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters to Thinkers: Further Thoughts on Lateral Thinking by Edward de Bono (Penguin, Harmondsworth, 1988), paper, $16.95, ISBN 0-14-022806-3

Ploman, Edwardw.

Prometheus, 01 December 1989, Vol.7(2), p.374-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0810-9028 ; E-ISSN: 1470-1030 ; DOI: 10.1080/08109028908629088

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Crais, Clifton C. ; Egan, Anthony ; Nasson, Bill ; Haresnape, Geoffrey ; O'Regan, Catherine ; Davis, Dennis ; Freund, Bill ; Thompson, Paul ; Saunders, Christopher ; Watson, Stephen ; Hexham, Irving ; Faller, Francis

Social Dynamics, 01 December 1989, Vol.15(2), p.79-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3952 ; E-ISSN: 1940-7874 ; DOI: 10.1080/02533958908458476

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Administrative Justice in the United States

Ethridge, Marcus E.

American Review of Public Administration, Dec, 1989, Vol.19(4), p.330(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0740

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Ethridge, Marcus E

The American Review of Public Administration, December 1989, Vol.19(4), pp.330-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0740 ; E-ISSN: 1552-3357 ; DOI: 10.1177/027507408901900408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Willard, Charles Arthur ; Herrick, James A. ; Farrell, James M. ; Sillars, Malcolm O. ; Bennett, Lance ; Tracy, Karen ; Thompson, Teresa L. ; Gouran, Dennis S. ; Cronkhite, Gary ; Arnold, Carroll C. ; Hyde, Michael J. ; Warnick, Barbara ; White, Eugene E. ; Smith, Craig R. ; Green, Lawrence D. ; Fortenbaugh, William W. ; Sutton, Jane ; Johnstone, Christopher Lyle ; James, Beverly ; Snowball, David ; Reid, Kathaleen

Quarterly Journal of Speech, 01 November 1989, Vol.75(4), p.475-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5630 ; E-ISSN: 1479-5779 ; DOI: 10.1080/00335638909383892

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Battle for Justice: How the Bork Nomination Shook America

Sobran, Joseph

National Review, Oct 13, 1989, Vol.41(19), p.48(3)

ISSN: 0028-0038

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Brinkman, Paul F. ; Jeffery, Keith ; Macqueen, Angus ; Hannant, Larry ; Haslam, Jonathan ; Parrish, Thomas ; Farson, Stuart

Intelligence and National Security, 01 October 1989, Vol.4(4), p.838-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4527 ; E-ISSN: 1743-9019 ; DOI: 10.1080/02684528908432031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews : Mother-Love and Abortion: A Legal Interpretation . By Robert D. Goldstein. Berkeley: University of California Press, 1988, 240 pp., $19.95, cloth

Hunzeker, Jeanne M

Affilia, October 1989, Vol.4(3), pp.95-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0886-1099 ; E-ISSN: 1552-3020 ; DOI: 10.1177/088610998900400317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Outlaw's Bible

Baldwin, J.

Whole Earth Review, Fall, 1989, Issue 64, p.85(1)

ISSN: 0749-5056

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review Section 1

Herbst, Jurgen ; Johnson, William R. ; Warren, Donald ; Jones, Alan H. ; Neville Bonner, Thomas ; Coward, Geoffrey ; Butts, R. Freeman ; Holm, Gunilla ; Sherman, Robert R. ; Brumberg, Stephan F.

Educational Studies, 01 September 1989, Vol.20(2), p.113-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1946 ; E-ISSN: 1532-6993 ; DOI: 10.1207/s15326993es2002_1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 745  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (664)
 2. Toàn văn trực tuyến (430)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (37)
 2. 1978đến1979  (63)
 3. 1980đến1981  (84)
 4. 1982đến1984  (160)
 5. Sau 1984  (401)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Munster, Ann
 2. Highland, Estherh.
 3. Mahoney, Marianne
 4. Douglas, Mary
 5. Davis, Nancy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...