skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1976đến1988 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perturbative pionic contributions to nucleon observables

González, P. ; Vento, V.

Nuclear Physics, Section A, 1984, Vol.415(3), pp.413-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/0375-9474(84)90310-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction with RNA polymerase of nucleosomal cores lacking one H2A.H2B dimer

González, P J ; Martínez, C ; Palacián, E

The Journal of biological chemistry, 15 August 1987, Vol.262(23), pp.11280-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 2440888 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social ecology of the workplace: employers' perceptions versus direct observation

Chadsey-Rusch, J ; Gonzalez, P

Research in developmental disabilities, 1988, Vol.9(3), pp.229-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4222 ; PMID: 3175092 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regression of metastatic adrenal carcinoma during palliative ketoconazole treatment

Contreras, P ; Rojas, A ; Biagini, L ; González, P ; Massardo, T

Lancet (London, England), 20 July 1985, Vol.2(8447), pp.151-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 2410748 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human renin (REN) gene locus: BglII, RsaI and TaqI RFLPs

Frossard, P M ; Gonzalez, P A ; Dillan, N A ; Coleman, R T ; Atlas, S A

Nucleic acids research, 26 August 1986, Vol.14(16), pp.6778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 3018680 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BglII dimorphism at the human atrial natriuretic peptide (ANP) gene locus

Frossard, P M ; Gonzalez, P A ; Greenberg, B ; Fiddes, J C ; Atlas, S A

Nucleic acids research, 25 June 1986, Vol.14(12), pp.5121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 3014446 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro infection of murine macrophages with Junin virus.

Gonzalez, P H ; Lampuri, J S ; Coto, C E ; Laguens, R P

Infection and Immunity, 1982, Vol. 35(1), p.356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 6274800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eight carotane sesquiterpenes from Ferula linkii

Diaz , J.G. ; Fraga , B.M. ; Gonzalez , A.G. ; Gonzalez , P. ; Hernandez , M.G.

Phytochemistry, 1984, Vol.23(11), pp.2541-2544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The microbiological transformation of some ent-kaur-6, 16-dienes by Gibberella fujikuroi [Fungi]
microbiological transformation of some ent-kaur-6, 16-dienes by Gibberella fujikuroi

Fraga , B.M. ; Gonzalez , A.G. ; Gonzalez , P. ; Hanson , J.R. ; Hernandez , M.G.

Phytochemistry, 1983, Vol.22(3), pp.691-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carotane sesquiterpenes from Ferula linkii

Fraga , B.M. ; Hernandez , M.G. ; Diaz , J.G. ; Gonzalez , A.G. ; Gonzalez , P.

Phytochemistry, 1986, Vol.25(12), pp.2883-2886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

microbiological transformation of candidiol,ent-15beta,18-dihydroxy-kaur-16-ene, by Gibberella fujikuroi

Fraga , B.M. ; Gonzalez , P. ; Hernandez , M.G. ; Tellado , F.G. ; Perales , A.

Phytochemistry, 1986, Vol.25(5), pp.1235-1237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

microbiological transformation of some trachylobane diterpenoidsby Gibberella fujikuroi

Diaz , C.E. ; Fraga , M.B. ; Gonzalez , A.G. ; Gonzalez , P. ; Hanson , J.R. ; Hernandez , M.G.

Phytochemistry, 1984, Vol.23(12), pp.2813-2816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triterpenes from Ferula linkii

Diaz , J.G. ; Fraga , B.M. ; Gonzalez , A.G. ; Gonzalez , P. ; Hernandez , M.G. ; Miranda , J.M.

Phytochemistry, 1984, Vol.23(7), pp.1471-1473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of ent-Kaur-15-enes by Gibberella fujikuroi

Fraga , B.M. ; Hernandez , M.G. ; Rodriguez , M.D. ; Diaz , C.E. ; Gonzalez , P. ; Hanson , J.R.

Phytochemistry, 1987, Vol.26(7), pp.1931-1934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13C NMR [carbon isotope nuclear magnetic resonance] spectra of olean-18-ene derivatives [Salvia broussonetti]
13C NMR spectra of olean-18-ene derivatives

Gonzalez , A.G. ; Fraga , B.M. ; Gonzalez , P. ; Hernandez , M.G. ; Ravelo , A.G.

Phytochemistry, 1981, Vol.20(8), pp.1919-1921 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carotane sequiterpenes from Ferula lancerottensis

Fraga , B.M. ; Gonzaliez , A.G. ; Gonzalez , P. ; Hernandez , M.G. ; Larruga , C.L.

Phytochemistry, 1985, Vol.24(3), pp.501-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localization of structural proteins in African swine fever virus particles by immunoelectron microscopy.

Carrascosa, J L ; Gonzalez, P ; Carrascosa, A L ; Garcia-Barreno, B ; Enjuanes, L ; Vinuela, E

The Journal of Virology, 1986, Vol. 58(2), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 3517383

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two RFLPs at the human renin (ren) gene locus

Frossard, P M ; Gonzalez, P A ; Fritz, L C ; Ponte, P A ; Fiddes, J C ; Atlas, S A

Nucleic acids research, 27 May 1986, Vol.14(10), pp.4380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 3520482 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pvu II RFLP in the 5' of the human apolipoprotein B gene

Frossard, P M ; Gonzalez, P A ; Protter, A A ; Coleman, R T ; Funke, H ; Assmann, G

Nucleic acids research, 27 May 1986, Vol.14(10), pp.4373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 3012469 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quark Pauli effects in delta-nuclei

González, P. ; Vento, V.

Nuclear Physics, Section A, August 1988, Vol.485(3-4), pp.413-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/0375-9474(88)90544-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (43)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (8)
 2. 1981đến1982  (5)
 3. 1983đến1984  (13)
 4. 1985đến1987  (22)
 5. Sau 1987  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (52)
 2. Sáng chế  (3)
 3. Báo cáo kỹ thuật  (1)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (44)
 2. Spanish  (8)
 3. Portuguese  (3)
 4. Catalan  (1)
 5. French  (1)
 6. German  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. González, P
 2. Gonzalez , P.
 3. Gonzalez, P
 4. Fraga , B.M.
 5. Hernandez , M.G.

theo chủ đề:

 1. Chemistry
 2. Physics
 3. Humans
 4. Animals
 5. Botany

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...