skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 101.156  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1975đến1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPS57202170U

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRICHCODE- (BARCODE-) LESESCHABLONE
Bar-code reading template

Schacht,Eilhard

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPS60100858U

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FEATURE EXTRACTION SYSTEM

Satou Hajime

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive video processor

Sacks; Jack

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA INPUT SYSTEM

Etou Youji ; Murakami Azuma ; Taguchi Yoshinori ; Yamanami Tsugunari ; Sawa Hideo

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR EXTRACTING CHARACTER AREA

Kato Kenji

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPS6319913B

Asai Hiroshi

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ZIELSTEUERUNG FUER EINE FOERDERANLAGE
Method and device for destination control for a conveyor system

Uecker,Heinz

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARACTER READER

Furuya Katsuhiko

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSITIONAL INFORMATION INPUT DEVICE

Yamazaki Daizo

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTICAL CHARACTER READER

Itou Tadanao

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MARK READER

Iwai Hajime ; Kitai Hiroshi

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAND SCANNING TYPE DATA READER

Oonishi Kenichi

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATIC ERASER OF DESCRIBED MARK FOR COMPUTER CARD OR SHEET

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTICAL CHARACTER READER

Ooi Toshio

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE CAPTURING APPARATUS

Sahni, Ram Nath

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JPS59122645U

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE FOR READING GRAPHIC INFORMATION

Kuleshov Arkadij Ya,Su

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data card

Suzuki, Atsushi

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 101.156  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (17.201)
 2. 1978đến1980  (15.542)
 3. 1981đến1983  (18.423)
 4. 1984đến1987  (31.266)
 5. Sau 1987  (18.724)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90.607)
 2. German  (7.851)
 3. French  (6.961)
 4. Italian  (1.022)
 5. Dutch  (943)
 6. Spanish  (862)
 7. Swedish  (848)
 8. Russian  (688)
 9. Portuguese  (476)
 10. Norwegian  (285)
 11. Danish  (283)
 12. Finnish  (270)
 13. Korean  (100)
 14. Polish  (96)
 15. Japanese  (64)
 16. Romanian  (29)
 17. Hungarian  (14)
 18. Turkish  (10)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ikeda Hiroyuki
 2. Yamashita Yoshiyuki
 3. Morishita Tetsuji
 4. Kaburayama Yukikazu
 5. Yamamoto Eiichirou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...