skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản 1975đến1985 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spelling correction in user interfaces

Durham, Ivor ; Lamb, David ; Saxe, James

Communications of the ACM, 01 October 1983, Vol.26(10), pp.764-773 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358413.358426

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The humanization of computer interfaces

Schneider, Michael ; Thomas, John

Communications of the ACM, 01 April 1983, Vol.26(4), pp.252-253 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2163.358089

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using formal specifications in the design of a human-computer interface

Jacob, Robert

Communications of the ACM, 01 April 1983, Vol.26(4), pp.259-264 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2163.358093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error Messages: The Neglected Area of the Man-Machine Interface?

Brown, P. J.

Communications of the ACM, April, 1983, Vol.26(4), p.246-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOCUMENTS: an interactive online solution to four documentation problems

Girill, T ; Lulc, Clement

Communications of the ACM, 01 May 1983, Vol.26(5), pp.328-337 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/69586.358104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Command abbreviation behavior in human-computer interaction

Benbasat, Izak ; Wand, Yair

Communications of the ACM, 01 April 1984, Vol.27(4), pp.376-383 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358027.358050

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training wheels in a user interface

Carroll, John ; Carrithers, Caroline

Communications of the ACM, 01 August 1984, Vol.27(8), pp.800-806 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358198.358218

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The management of end user computing

Rockart, John ; Flannery, Lauren

Communications of the ACM, 01 October 1983, Vol.26(10), pp.776-784 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358413.358429

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking to UNIX in English: An Overview of UC

Wilensky, R. ; Arens, Y. ; Chin, D.

Communications of the ACM, June, 1984, Vol.27(6), p.574-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user-friendly software environment for the novice programmer

Eisenstadt, Marc

Communications of the ACM, 01 December 1983, Vol.26(12), pp.1058-1064 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358476.358500

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELIZA - A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine

Weizenbaum, J.

Communications of the ACM, Jan, 1983, Vol.26(1), p.23-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A large font virtual terminal interface: a software prosthesis for the visually impaired

Glinert, Ephraim

Communications of the ACM, 01 June 1984, Vol.27(6), pp.567-572 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358080.358099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online help systems: a conspectus

Houghton, Jr, Raymond

Communications of the ACM, 01 February 1984, Vol.27(2), pp.126-133 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/69610.357985

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototype Interactive Information Systems

Mason, R. E. A. ; Carey, T. T.

Communications of the ACM, May, 1983, Vol.26(5), p.347-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System Response Time, Operator Productivity, and Job Satisfaction

Barber, R. E. ; Lucas, H. C. Jr.

Communications of the ACM, Nov, 1983, Vol.26(11), p.972-986 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generalized user interface for applications programs

Bass, Leonard ; Bunker, Ralph

Communications of the ACM, 01 December 1981, Vol.24(12), pp.796-800 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358800.358802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generalized user interface for applications programs (II)

Bass, Leonard

Communications of the ACM, 01 June 1985, Vol.28(6), pp.617-627 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3812.3816

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human factors guidelines for terminal interface design

Morland, D

Communications of the ACM, 01 July 1983, Vol.26(7), pp.484-494 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358150.358156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job and Health Implications of UPT Use: Initial Results of the Wisconsin-NIOSH Study

Sauter, S. L. ; Gottlieg, M. S. ; Jones, K. C. ; Dodson, V. H. ; Rohrer, K. M.

Communications of the ACM, April, 1983, Vol.26(4), p.284-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Command Names

Landauer, T. K. ; Calotti, K. M. ; Hartwell, S.

Communications of the ACM, July, 1983, Vol.26(7), p.495-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (9)
 2. 1977đến1978  (7)
 3. 1979đến1980  (11)
 4. 1981đến1983  (69)
 5. Sau 1983  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ashenhurst, Robert L.
 2. Ashenhurst, Robert
 3. Gifford, David
 4. Gifford, D.
 5. Steier, Rosalie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...