skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 17.292.427  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie R.J.; Baird N.C; Humphreys D.A

Boston : Allynn and Bacon Inc, 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to organic chemistry

Streitwieser A.; Heathcock C.H

New York : Macmillan , 1976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeolite Molecular Sieves : Structure, Chermistry and Use

Breck D.W.

Frorida : Rober E. Krieger Pub, 1974

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Zumdahl S.S.

Lexington : DC. Heath and Com, 1986 - (540 ZUM 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chem One

Waser Jèurg; Trueblood Kenneth N; Knobler Charles M.‰d1934-

London ; New York: Mc Gaw-Hill book Company , 1982 - (540 WAS 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical Chemistry for the Life Sciences

Barrow Gordon M.

New york : Mc Graw-Hill book , 1974 - (541 BAR 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry

Russell J.B.

NY. : McGraw- Hill , 1980 - (540 RUS 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimie 2e

Paris : Armand Colin , 1987 - (540 CHI(2) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimie descriptive : mathématiques supérieures et mathématiques spéciales M, M' / René Didier

Didier René

Paris : Technique et Documentation, 1985 - (540 DID 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimie: 1

Paris : Armand Colin , 1987 - (540 CHI(1) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimie 2e : Hoá học-P. 2

Cros André; Moreau Claude

Paris : Technique & Documentation , 1987 - (540 CRO(2) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay hoá học sơ cấp = Справочник по элементарной химии

Пилипенко А. Т; Lê Chí Kiên

[S. l .] : [S.n.], [1978] - (540 SOT [1978])

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 18 th.part 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 18 th.part 5

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1987 - (547 BEI(18.5) 1987) - ISBN3540173048

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie Ronald J

Boston : Allyn and Bacon, c1986. - (540 CHE 1986) - ISBN0205084168

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol.94, Author index, A - Lea (part 1 of 2 parts). January - June, 1981

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1981 - (540 CHE(94) 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 96, Patent Index. January - June, 1982

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1982 - (540 CHE(96) 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 84, Chemical Substance Index, C-H. January-June, 1976

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1976 - (540 CHE(84) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 86, formula Index, A-C15. January-June, 1977

American Chemical Society. ‰b Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1977 - (540 CHE(86) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 105, Formula Index, A - C16 (Part 1 of 2 parts). July - December, 1986

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1987 - (540 CHE(105) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 96, Formula Index, A - C15 (Part 1 of 2 parts). January - June, 1982

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1982 - (540 CHE(96) 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 17.292.427  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (2.127.841)
 2. 1976đến1977  (2.333.995)
 3. 1978đến1979  (2.325.354)
 4. 1980đến1982  (3.723.213)
 5. Sau 1982  (6.782.025)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.683.028)
 2. German  (4.410.701)
 3. French  (967.505)
 4. Spanish  (406.045)
 5. Italian  (277.685)
 6. Dutch  (176.791)
 7. Russian  (155.103)
 8. Portuguese  (126.010)
 9. Finnish  (100.277)
 10. Norwegian  (88.559)
 11. Danish  (71.881)
 12. Romanian  (33.461)
 13. Polish  (27.843)
 14. Korean  (27.727)
 15. Turkish  (5.643)
 16. Hungarian  (5.320)
 17. Japanese  (5.210)
 18. Icelandic  (660)
 19. Arabic  (567)
 20. Czech  (229)
 21. Chinese  (99)
 22. Ukrainian  (88)
 23. Slovak  (59)
 24. Vietnamese  (46)
 25. Serbo-Croatian  (25)
 26. Thai  (10)
 27. Bokmål, Norwegian  (5)
 28. Hebrew  (5)
 29. Greek  (4)
 30. Hindi  (3)
 31. Malay  (2)
 32. Macedonian  (1)
 33. Panjabi  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...