skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 10.272  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1973đến1988 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru. Book review

A. D. Carr

Welsh History Review, 1986, Vol.13,, p.365

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Genoa Conference. European Diplomacy, 1921-1922 (Book Review)

A. H.

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1 January 1985, Vol.33(2), pp.296-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00214019

Toàn văn sẵn có

3
War and Diplomacy Across the Pacific, 1919-1952
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and Diplomacy Across the Pacific, 1919-1952

Ion, A. Hamish ; Hunt, Barry;; A. Hamish Ion (Editor) ; Barry D. Hunt (Editor)

ISBN: 9780889207585 ; ISBN: 0889207585

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving Africa's food problem

Abalu, G.O.I.

Food Policy, 1982, Vol.7(3), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-9192 ; DOI: 10.1016/0306-9192(82)90062-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S.-Soviet Summits: An Account of East-West Diplomacy at the Top, 1955-1985 (Book Review)

Abbott, Lewis

Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes, 1 June 1987, Vol.29(2/3), pp.319-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Niachile Pokaraga’ A Sad Story of a Moluccan Queen

Abdurachman, Paramita R

Modern Asian Studies, 1988, Vol.22(3), pp.571-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00009690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The roots of a growing world crisis. (science and technology)

Abe, Yoshio ; Amin, Samir ; Anstee, Margaret J. ; Benyamed, Bechir ; Chagula, Wilbert ; Domenach, Jean - Marie ; Donhoff, Marion ; Kaddoura, Abdul - Razzak ; Kastler, Alfred ; Menon, M. G. K. ; Menuhin, Yehudi ; Moraze, Charles ; Peccei, Aurelio ; Prebisch, Raul ; Richta, Radovan ; Ruiz - Jimenez, Joaquin ; El Sayed, Abdul Aziz ; Sobakin, Vadim

UNESCO Courier, May-June, 1986, p.4(4)

ISSN: 0041-5278

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Political Ritual: Ethnography of an Inauguration and a Pilgrimage by President Mitterrand

Abeles, Marc

Current Anthropology, 01 June 1988, Vol.29(3), pp.391-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/203651

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jews Were Expendable: Free World Diplomacy and the Holocaust (Book Review)

Abella, Irving

American Jewish History, 1 March 1985, Vol.74(3), pp.328-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01640178 ; E-ISSN: 10863141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visions of history

Abelove, Henry ; Thompson, E. P. (Edward Palmer)

ISBN: 0-719010-67-5 ; ISBN: 3-94722000 ; ISBN: 978-0-719010-67-5

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Sep 18, 1978, Vol.58(38), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Dec 5, 1977, Vol.57(49), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Jun 26, 1978, Vol.58(26), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Oct 14, 1985, Vol.65(41), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Aug 19, 1985, Vol.65(33), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Mar 16, 1987, Vol.67(11), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Sep 17, 1984, Vol.64(38), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Aug 8, 1983, Vol.63(32), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Dec 13, 1976, Vol.55(50), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UP & DOWN WALL STREET

Abelson, Alan

Barron's National Business and Financial Weekly (1942-Current file), Mar 21, 1977, Vol.57(12), p.1

ISSN: 00056073

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.272  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (1.401)
 2. 1976đến1978  (1.516)
 3. 1979đến1981  (1.672)
 4. 1982đến1985  (2.564)
 5. Sau 1985  (3.119)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.828)
 2. French  (130)
 3. German  (84)
 4. Italian  (18)
 5. Spanish  (17)
 6. Japanese  (10)
 7. Hebrew  (7)
 8. Dutch  (4)
 9. Portuguese  (3)
 10. Malay  (2)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...