skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 576  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: 1973đến1987 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Roosevelt and Batista: Good Neighbor Diplomacy in Cuba, 1933-1945
Roosevelt and Batista: Good Neighbor Diplomacy in Cuba, 1933-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roosevelt and Batista: Good Neighbor Diplomacy in Cuba, 1933-1945

ISBN0-8263-0284-X

Truy cập trực tuyến

2
The Diplomacy of Partition
The Diplomacy of Partition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Partition

ISBN94-009-9277-7;ISBN90-247-2099-0;ISBN94-009-9275-0

Truy cập trực tuyến

3
Roosevelt and Romanism: Catholics and American Diplomacy 1937-1945
Roosevelt and Romanism: Catholics and American Diplomacy 1937-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roosevelt and Romanism: Catholics and American Diplomacy 1937-1945

ISBN0-313-03985-2;ISBN0-8371-8581-5

Truy cập trực tuyến

4
Spain in the Twentieth-Century World: Essays on Spanish Diplomacy 1898-1978
Spain in the Twentieth-Century World: Essays on Spanish Diplomacy 1898-1978
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spain in the Twentieth-Century World: Essays on Spanish Diplomacy 1898-1978

ISBN0-313-04024-9;ISBN0-313-21326-7

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Japan, 1894-1922 : anglo-japanese war. Vol. 2

Kajima M.; Kajima Morinosuke

Tokyo : Kajima institute of international peace, 1978 - (327.52 KAJ(2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Poland Between East and West: Soviet and German Diplomacy toward Poland, 1919-1933
Poland Between East and West: Soviet and German Diplomacy toward Poland, 1919-1933
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poland Between East and West: Soviet and German Diplomacy toward Poland, 1919-1933

ISBN0-691-00754-3;ISBN0-691-05143-7;ISBN0-691-62463-1;ISBN1-4008-7658-3

Truy cập trực tuyến

7
Lothar Franz von Schönborn and the Diplomacy of the Electorate of Mainz
Lothar Franz von Schönborn and the Diplomacy of the Electorate of Mainz
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lothar Franz von Schönborn and the Diplomacy of the Electorate of Mainz

ISBN90-247-1346-3;ISBN94-010-2389-1

Truy cập trực tuyến

8
Israel Undercover: Secret Warfare and Hidden Diplomacy in the Middle East
Israel Undercover: Secret Warfare and Hidden Diplomacy in the Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel Undercover: Secret Warfare and Hidden Diplomacy in the Middle East

ISBN0-8156-0220-0;ISBN0-8156-5203-8

Truy cập trực tuyến

9
Canadian-American Summit Diplomacy, 1923-1973: Selected Speeches and Documents
Canadian-American Summit Diplomacy, 1923-1973: Selected Speeches and Documents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian-American Summit Diplomacy, 1923-1973: Selected Speeches and Documents

ISBN0-7710-9781-6;ISBN0-7735-9125-7

Truy cập trực tuyến

10
The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940
The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940

ISBN1-4875-8521-7;ISBN1-4875-7455-X

Truy cập trực tuyến

11
The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States
The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States

ISBN1-4875-8567-5;ISBN1-4875-7426-6

Truy cập trực tuyến

12
Economic Diplomacy and the Origins of the Second World War: Germany, Britain, France, and Eastern Europe, 1930-1939
Economic Diplomacy and the Origins of the Second World War: Germany, Britain, France, and Eastern Europe, 1930-1939
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Diplomacy and the Origins of the Second World War: Germany, Britain, France, and Eastern Europe, 1930-1939

ISBN0-691-05312-X;ISBN0-691-10101-9;ISBN0-691-64833-6;ISBN0-691-61547-0;ISBN1-4008-7571-4

Truy cập trực tuyến

13
Economic diplomacy. The political dynamics of oil leverage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic diplomacy. The political dynamics of oil leverage

Daoudi, M.S. ; Dajani, M.S.

Toàn văn không sẵn có

14
Drug diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug diplomacy

Medawar, Charles; Freese, Barbara

ISBN: 0950339296

Toàn văn không sẵn có

15
Environmental diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental diplomacy

Carroll, John Edward

ISBN: 0472100297

Toàn văn không sẵn có

16
Modern diplomacy : dialectics and dimensions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern diplomacy : dialectics and dimensions

Krishnamurty, G. V. G.

Toàn văn không sẵn có

17
Managing diplomacy: problems and issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing diplomacy: problems and issues

Spiers, Ronald I.; United States

Toàn văn sẵn có

18
Indian diplomacy : the Suez crises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian diplomacy : the Suez crises

Hans, Asha

Toàn văn không sẵn có

19
Conflict resolution: track two diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict resolution: track two diplomacy

Bendahmane, Diane B ; Mcdonald, John W. ; Center for the Study of Foreign Affairs (U.S.)

Toàn văn sẵn có

20
Diplomacy in ancient India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy in ancient India

Roy, Gandhi Jee

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 576  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (96)
 2. 1976đến1978  (100)
 3. 1979đến1981  (118)
 4. 1982đến1985  (158)
 5. Sau 1985  (104)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (417)
 2. German  (26)
 3. Russian  (4)
 4. Indonesian  (3)
 5. Polish  (1)
 6. French  (1)
 7. Persian  (1)
 8. Multiple languages  (1)
 9. Japanese  (1)
 10. Sanskrit  (1)
 11. Spanish  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. International Monetary Fund
 2. United States, Congress
 3. Commager, Henry Steele
 4. Library of Congress, Congressional Research Service
 5. White, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...