skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Năm xuất bản: 1973đến1985 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contribuições do enfoque psicodinâmico à compreensão do fenômeno musical.
Contributions to the psychodynamic approach to understanding the phenomenon of music

Giglio, J S ; Giglio, Z G

Acta psiquiatrica y psicologica de America latina, December 1980, Vol.26(4), pp.293-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6896 ; PMID: 6182757 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The music of capoeira

Acordeon

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jazz samba encore

Getz, Stan ; Bonfá, Luiz ; Toledo, Maria

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jazz samba encore

Getz, Stan ; Bonfá, Luiz ; Toledo, Maria

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estudos

Powell, Baden

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA MOVIMENTACAO DE PARTITURA

Spinazzola Gioacchino

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTACAO MISICAL

Henry George Wills

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BASTAO DE COMANDO

Sidnei Evandro Misso Martin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REGUA DE ESTRUTURA DE ACORDES MUSICAIS PARA VIOLAO E GUITARRA

Siqueira I ; Siqueira M

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIMBOLO UNIVERSAL DA MUSICA SEM PAUTA

Natal Ibraim

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REGUA DE TRANSPORTE DE TONALIDADE

Rizzi Shirleo Padilha ; Luduvico Antonio Nascimento

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APERFEICOAMENTO EM SUPORTE DE PARTITURAS

Gomezindo Augusto Esteves

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CALCULADOR DE HARMONIA FUNCIONAL

Oliveira J

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DESPOLUIDOR SOLAR

Drumond S ; Orelo A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mexico days of struggle

Reyes, Judith

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIVO SUSTENTADOR

Edmar Mesquita

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REGUA PARA ARRANJOS E ACORDES MUSICAIS

De Moraes Pontes A

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSICAO ANTI-REPRODUTIVA DE IMPRESSOS MUSICAIS

Cruz E

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIVO DE GRAVACAO COM FITA CASSETE SEM FIM

Camargo J

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMBALAGEM SUPORTE-ESTANTE

Marcelo Wolf Sznifer

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1975  (2)
  2. 1975đến1976  (3)
  3. 1977đến1979  (3)
  4. 1980đến1983  (6)
  5. Sau 1983  (10)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...