skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1972đến1987 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The count of Monte Cristo : In two volumes. Vol.1

Dumas Alexandre

London : Everyman's library, 1972 - (847 DUM(1) 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earth history and plate tectonics : an introduction to historical geology

Seyfert Carl Keenan.; Sirkin Leslie A

New York : Harper & Row , 1973 - (551 SEY 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of the earth

Dott Robert H.; Batten Roger Lyman

New York : McGraw Hill books , 1981 - (551.7 DOT 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

storical geology

Foster Robert J.; Marshall F.C

Minesota : Burgess Pub. Comp, 1975 - (551.7 FOS 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Earth through time

Levin Harold L.

Philadelphia : Saunders, 1978. - (551.7 LEV 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The robber bridegroom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The robber bridegroom

Welty Eudora; Moser Barry

San Diego : Harcourt Brace Jovanovich, 1987 - (813 WEL 1987) - ISBN0151783187

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of history. Volume 1-6

Toynbee Arnold Joseph

N.Y. : Oxford Uni, 1974 - (909 TOY 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Love medicine : a novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love medicine : a novel

Erdrich Louise.

Toronto ; New York : Bantam books, 1985, c1984. - (813 ERD 1984) - ISBN0553342495 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Winter's tale
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Winter's tale

Helprin Mark.

San Diego : Harcourt Brace Jovanovich, c1983. - (813 HEL 1983) - ISBN0151972036 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The marrow of tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marrow of tradition

Chesnutt Charles W.

New York, AMS Press [1972] - (813 CHE 1972) - ISBN0404000142

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Thinking in time : the uses of history for decision-makers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking in time : the uses of history for decision-makers

Neustadt Richard E.; May Ernest R

New York : Free Press ; London : Collier MacMillan, c1986. - (350 NEU 1986) - ISBN0029227909

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Hard facts : setting and form in the American novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hard facts : setting and form in the American novel

Fisher Philip

New York : Oxford University Press, 1987. - (813 FIS 1987) - ISBN0195035283 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of a large magnitude, late Pleistocene volcanic eruption in Alaska

Westgate, John A.

Science, Nov 19, 1982, Vol.218, p.789(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of a large magnitude, late Pleistocene volcanic eruption in Alaska

Westgate, John A.

Science, Nov 19, 1982, Vol.218, p.789(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historic volcanism, European dry fogs, and Greenland acid precipitation, 1500 B.C. to A.D. 1500

Strothers, Richard B. ; Rampino, Michael R.

Science, Oct 28, 1983, Vol.222, p.411(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chondrites: a trace fossil indicator of anoxia in sediments

Bromley, Richard G. ; Ekdale, A. A.

Science, May 25, 1984, Vol.224, p.872(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation and evaluation. (research needed into research itself, and its processes)

Mosteller, Frederick

Science, Feb 27, 1981, Vol.211, p.881(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historic volcanism, European dry fogs, and Greenland acid precipitation, 1500 B.C. to A.D. 1500

Strothers, Richard B. ; Rampino, Michael R.

Science, Oct 28, 1983, Vol.222, p.411(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chondrites: a trace fossil indicator of anoxia in sediments

Bromley, Richard G. ; Ekdale, A. A.

Science, May 25, 1984, Vol.224, p.872(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation and evaluation. (research needed into research itself, and its processes)

Mosteller, Frederick

Science, Feb 27, 1981, Vol.211, p.881(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.220  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (202)
 2. 1975đến1977  (230)
 3. 1978đến1980  (353)
 4. 1981đến1984  (645)
 5. Sau 1984  (790)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.269)
 2. French  (104)
 3. German  (38)
 4. Italian  (20)
 5. Spanish  (17)
 6. Serbo-Croatian  (16)
 7. Japanese  (13)
 8. Portuguese  (6)
 9. Chinese  (6)
 10. Swedish  (3)
 11. Macedonian  (3)
 12. Catalan  (3)
 13. Russian  (2)
 14. Norwegian  (2)
 15. Icelandic  (1)
 16. Dutch  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...