skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 887.586  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1972đến1987 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1984, Vol.8, pp.221-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90339-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(84)80027-6

Toàn văn không sẵn có

2
Metals handbook . Volume 13, Corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals handbook . Volume 13, Corrosion

ASM Handbook Committee.; ASM International. Handbook Committee.

Metals Park, Ohio : American Society for Metals, c1987 - ISBN0871700077

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1983, Vol.7, pp.250-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90279-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(83)80027-0

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1980, Vol.4, pp.163-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90130-9 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(80)80026-2

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1982, Vol.6, pp.216-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90211-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(82)80027-5

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1986, Vol.10, pp.199-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90451-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(86)80028-9

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1987, Vol.11, pp.203-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90473-7 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(87)80028-4

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1985, Vol.9, pp.212-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90394-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(85)80027-1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1981, Vol.5, pp.232-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90181-1 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(81)80027-X

Toàn văn không sẵn có

10
Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986

Dean S. W; Lee T. S; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Degradation of Metals in the Atmosphere (1986 : Philadelphia, Pa.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1987. - (620.1 DEG 1987) - ISBN0803109660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Atmospheric factors affecting the corrosion of engineering metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmospheric factors affecting the corrosion of engineering metals

Philadelphia : ASTM, 1978 - (620.1 ATM 1978) - ISBN0803102860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Jewelers Circular Keystone, June, 1986, Vol.157, p.1029(5)

ISSN: 1070-0242

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Architectural Record, Oct 15, 1980, Vol.168, p.29(2)

ISSN: 0003-858X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1984, Vol.14, pp.151-176

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9841400151

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1983, Vol.13, pp.151-170

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9831300151

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1982, Vol.12, pp.138-156

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9821200138

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Architectural Record, Oct 15, 1980, Vol.168, p.29(2)

ISSN: 0003-858X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1981, Vol.11, pp.132-153

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9811100132

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1980, Vol.10, pp.121-138

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9801000121

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Annual Reports on Analytical Atomic Spectroscopy, 1976, Vol.6, pp.87-103

ISSN: 0306-1353 ; DOI: 10.1039/AA9760600087

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 887.586  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (122.815)
 2. 1975đến1977  (150.125)
 3. 1978đến1980  (159.491)
 4. 1981đến1984  (243.279)
 5. Sau 1984  (211.876)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (730.184)
 2. German  (57.151)
 3. French  (39.684)
 4. Japanese  (10.432)
 5. Spanish  (8.344)
 6. Russian  (7.628)
 7. Italian  (7.321)
 8. Dutch  (5.524)
 9. Norwegian  (4.592)
 10. Portuguese  (4.473)
 11. Finnish  (3.737)
 12. Romanian  (1.599)
 13. Danish  (1.367)
 14. Polish  (1.249)
 15. Korean  (981)
 16. Turkish  (289)
 17. Hungarian  (211)
 18. Czech  (137)
 19. Ukrainian  (62)
 20. Chinese  (46)
 21. Icelandic  (45)
 22. Thai  (40)
 23. Greek  (23)
 24. Slovak  (22)
 25. Arabic  (19)
 26. Bokmål, Norwegian  (17)
 27. Hebrew  (13)
 28. Serbo-Croatian  (10)
 29. Hindi  (2)
 30. Malay  (1)
 31. Vietnamese  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (157)
 2. Q - Science.  (112)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Inorganic chemistry  (2)
 2. Metallurgy  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nekrasov, Yu.S.
 2. Pauling, L
 3. Palmiter, R D
 4. Marks, T J
 5. Pauling, Linus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...