skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1968đến1993 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zur Planung des Personalbedarfs und der Personalbeschaffung

Schmidt, Albrecht

Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, 1987, pp. 566-569

ISSN: 0342-3182

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleukin-1 Costimulatory Activity on the Interleukin-2 Promoter Via AP-1

Muegge, Kathrin ; Williams, Thomas M. ; Kant, Jeffrey ; Karin, Michael ; Chiu, Robert ; Schmidt, Albrecht ; Siebenlist, Ulrich ; Young, Howard A. ; Durum, Scott K.

Science, 13 October 1989, Vol.246(4927), pp.249-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PACKAGING UNIT

Schmidt Albrecht

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PACKAGING UNIT

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Packaging unit

Schmidt, Albrecht

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutron generating apparatus

Schmidt Albrecht Carl

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Bedeutung des FTA-Abs-Tests für die Behandlungskontrolle der Syphilis

Schmidt, Albrecht; Universität München

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Verbalabstrakta der Wortfamilie parler.

Schmidt, Albrecht; Universität Bonn

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for adjusting and maintaining a preset gas pressure in closed vessels

Schmidt Albrecht ; Dohrmann Albrecht

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (2)
 2. 1971đến1973  (1)
 3. 1974đến1986  (1)
 4. 1987đến1988  (3)
 5. Sau 1988  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (8)
 2. English  (2)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Schmidt Albrecht
 3. Durum, Scott K.
 4. Kant, Jeffrey
 5. Siebenlist, U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...