skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1963đến1982 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Brève histoire de la Transylvanie
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brève histoire de la Transylvanie

Daicoviciu, Constantin ; Constantinescu, Miron

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Bethlen Gábor krónikásai Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bethlen Gábor krónikásai Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről

Makkai, László

ISBN: 9632809181

Toàn văn không sẵn có

3
Transylvania in the history of Romanian people
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvania in the history of Romanian people

Giurescu, Constantin C

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rumanian national movement in Transylvania, 1780-1849

Hitchins, Keith

ISBN: 0-674780-35-3 ; ISBN: 978-0-674780-35-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Krestʹ͡ianskoe vosstanie v Transilʹvanii (1437-1438 gg.)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krestʹ͡ianskoe vosstanie v Transilʹvanii (1437-1438 gg.)

Shusharin, V. P

Toàn văn không sẵn có

6
A parasztság Erdélyben a századfordulón társadalom- és agrártörténeti áttekintés
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A parasztság Erdélyben a századfordulón társadalom- és agrártörténeti áttekintés

Egyed, Ákos

Toàn văn không sẵn có

7
Studien zur Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studien zur Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert

Philippi, Paul ; Moeckel, Andreas

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fighter (Cleveland, Ohio)

Hungaria Freedom Fighter Movement. Revolutionary Council

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In darkest Transylvania

Lukacs, John

The New Republic, Feb 3, 1982, Vol.186, p.15(6)

ISSN: 0028-6583

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Severed Magyars of Transylvania. (letter)

Daroczy, Peter

The Wall Street Journal Western Edition, Dec 14, 1981, Vol.105, p.23(W) p31(E)

ISSN: 0193-2241

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (2)
 2. 1967đến1968  (2)
 3. 1969đến1974  (2)
 4. 1975đến1981  (3)
 5. Sau 1981  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (7)
 2. Tin tức  (1)
 3. Bài báo  (1)
 4. Tạp chí  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Russian  (1)
 3. French  (1)
 4. Hungarian  (1)
 5. German  (1)
 6. Romanian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...