skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Social sciences xóa Năm xuất bản: Trước1971 xóa Năm xuất bản: 1963đến1965 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
THE COMMUNISM BUILDUP AND THE SOCIAL SCIENCES
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE COMMUNISM BUILDUP AND THE SOCIAL SCIENCES

Keldysh,M V; Foreign Technology Div Wright-Patterson Afb Ohio (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What the Study of China Can Do for Social Science

Skinner, G. William

The Journal of Asian Studies, 1 August 1964, Vol.23(4), pp.517-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2050232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Social Science Can Do for Chinese Studies

Freedman, Maurice

The Journal of Asian Studies, 1 August 1964, Vol.23(4), pp.523-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2050233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Science Research in the Soviet Bloc

White, Ralph K.

The Public Opinion Quarterly, 1 April 1964, Vol.28(1), pp.20-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033362X ; E-ISSN: 15375331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Wilkes and American Disillusionment with Britain

Maier, Pauline

The William and Mary Quarterly, 1 July 1963, Vol.20(3), pp.373-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00435597 ; E-ISSN: 19337698

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Fécondité

Vincent, P.

Population (French Edition), 1 November 1965, Vol.20(6), pp.971-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00324663 ; E-ISSN: 19577966

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (5)
  2. French  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...